Muzeum w Zielonej Górze stuknęło 100 lat. A wygląda jak nowe…

Katalog Muzeum Ziemi Lubuskiej. Fot. Zdzisław Haczek
Niedawno otwieraliśmy uroczyście nową część zielonogórskiego muzeum. W nowej odsłonie placówka zaprasza w 2022 roku na obchody 100. rocznicy powstania. Jeszcze pachnie farbą okolicznościowy katalog, którego druk wsparł Zarząd Województwa Lubuskiego.

Muzeum w Zielonej Górze utworzono w 1922 roku. W ciągu tych minionych stu lat placówka działała w różnych lokalizacjach i różny miała charakter. Jak dziś czytamy na stronie Muzeum Ziemi Lubuskiej – „Z małego, prowincjonalnego, niemieckiego Heimatmuseum, gromadzącego różnorodne zabytki i kurioza, stało się dynamiczną instytucją o bogatych zbiorach historycznych i artystycznych, obejmujących ponad 17 tysięcy eksponatów. Dzisiaj to one określają rangę i znaczenie Muzeum Ziemi Lubuskiej nie tylko w skali naszego regionu, ale i całej Polski”.

Od 2021 roku – dzięki realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” (całkowita wartość projektu: 20,8 mln zł. Kwota dofinansowania (POIiŚ) 12,6 mln zł, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury. Wkład własny z budżetu Województwa Lubuskiego: 8,2 mln zł) zwiedzający mogą  zachwycać się w nowej części instytucji wystawami stałymi: „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” oraz „Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku”. 

Fot. Zdzisław Haczek
Katalog na stulecie ma 200 stron

Pachnący jeszcze drukarską farbą jubileuszowy katalog „100 lat Muzeum w Zielonej Górze 1922-2022” liczy 200 stron. Druk wydawnictwa wsparł m.in. Zarząd Województwa Lubuskiego.

Nad albumowym wydawnictwem pracowali: Leszek Kania, Alina Polak-Woźniak (redakcja), Witold Michorzewski (projekt okładki), Arkadiusz Cincio, Longin Dzieżyc, Marta Gawęda-Szymaniak, Jacek Gernat, Leszek Kania, Izabela Korniluk, Grzegorz Wanatko (autorzy tekstów), Mariusz Kowalski (fotografie) oraz Emilia Ćwilińska (redakcja techniczna i opracowanie graficzne). Album ma krótkie streszczenie w języku angielskim (tłumaczenie: Marzena Lachowicz).

Publikację będzie można nabyć w sklepiku w MZL od połowy lutego 2022 r. 

Fot. Zdzisław Haczek
Najbliższe wystawy w Muzeum Ziemi Lubuskiej
  • Dr Marek Lalko – „Ćwiczenia o rzeczach i czasie”. Autor jest absolwentem grafiki oraz malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Sztuk Wizualnych UZ, gdzie prowadzi II Pracownię Fotografii. Od 2011 współpracuje z Fundacją Salony, gdzie prowadzi otwartą pracownię fotograficzną. Kurator wystawy: Alicja Lewicka-Szczegóła. 11 lutego 2022 r., godz. 17.00 – wernisaż.
  • „Zielona Góra w sztuce” – ekspozycja wiąże się z jubileuszem 800-lecia miasta, zarazem 100-lecia Muzeum. Składają się na nią prace pochodzące ze zbiorów MZL, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze oraz kolekcji prywatnych. Kuratorzy wystawy: Leszek Kania, Marta Gawęda-Szymaniak, Jacek Gernat. 16 lutego 2022 r., godz. 17.00 – wernisaż.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content