Pozwólcie nam poznać kobiety roku województwa lubuskiego [KONKURS]

fot. pixabay
Chcielibyście docenić jakąś wyjątkową Lubuszankę, chcielibyście, aby tę niezwykłą kobietę poznali wszyscy, jej niezwykłe osiągnięcia, pasję… Zgłoście swoją kandydatkę do konkursu „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego”

„Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” to konkurs zorganizowany przez lubuski samorząd. Jego celem jest uhonorowanie Lubuszanek działających aktywnie na polu artystycznym, naukowym, politycznym, społecznym i biznesowym, a także osób i instytucji zaangażowanych we wzmacnianie pozycji kobiet w społeczeństwie. Ideą konkursu jest promowanie idei równego traktowania kobiet oraz upowszechnianie przykładów działań podejmowanych przez kobiety i na rzecz kobiet.

Tytuły „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” przyznane zostaną w kategoriach: działalność artystyczna, działalność na rzecz drugiego człowieka, działalność polityczna, działalność naukowo-badawcza, działalność biznesowa oraz kategoria specjalna „Działania na rzecz kobiet” – trafić ona może do osób, ale także instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w społeczeństwie.

Zgłoszenia nominowanych do tytułu mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można przesłać w formie elektronicznej (w formie skanu na adres e-mail: wrk@lubuskie.pl, z dopiskiem w tytule: „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego”), listownie (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie: „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego”) lub osobiście (złożenie dokumentów zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie: „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego”).

Jedno zgłoszenie może zawierać jedną kandydaturę. Na zgłoszenia Kandydatek organizatorzy czekają do dnia 31 maja.

Poniżej regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content