Gorzowska książnica się chwali i ma czym! Jest zaliczona do bibliotek naukowych (WIDEO)

Gorzowska książnica może się pochwalić rekordowym księgozbiorem.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniowało wniosek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. o wpisanie do książnicy do tego rejestru. Doceniono działalność naukową i wydawniczą o regionie. To otwiera drogę do rozwoju i zdobywania grantów.

30 września 2022 roku przejdzie do historii biblioteki. Tego dnia jej dyrektor otrzymał list od ministra kultury, że placówka została włączona do grona bibliotek naukowych. Wniosek książnicy został wcześniej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez krajową radę biblioteczną przy ministerstwie. Placówka musiała spełnić szereg kryteriów, by być zaliczona do tego szacownego grona. – Biblioteka musi znajdować się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dziedziny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo – badawczych oraz zawiera wyniki badań; zatrudniony jest co najmniej jeden pracownik w stopniu naukowym doktora w zakresie jednej z dziedzin naukowych ( w przypadku biblioteki w Gorzowie Wlkp. to historia regionu); trzecie kryterium dotyczy infrastruktury. W placówce znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych. W przypadku gorzowskiej książnicy to dostęp do biblioteki POLONA i dostęp do bibliotek światowych. Placówka realizuje projekt „Ameryka w twojej bibliotece” – mówi Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Gorzowie Wlkp.-Wniosek jest bardzo obszernym dziełem. Zawiera najważniejsze dowody na to, że biblioteka prowadzi działalność naukową. Chodzi o zasób biblioteczny, jak i działalność wydawniczą, organizację konferencji, spotkać i innych przedsięwzięć. We wniosku są informacje o zasobach cyfrowych, kadrowych, budynkach. Biblioteka musiała spełnić kryterium prowadzenia badań naukowych. Trzeba tu bardzo docenić także naukowców tytularnych, którzy współpracują z placówką, to także uczelnie wyższe w regionie. Jest to sukces przede wszystkim pracowników biblioteki i ich działalności. To jest cały dorobek placówki od lat. Gratulujemy – mówi Beata Orłowska członek Rady Naukowej Wydawnictwa,

-To już pozwoliło wypłynąć bibliotece na przestrzeń ogólnopolską. Doceniono również szeroko rozumianą współpracę międzynarodową placówki. To nie tylko badania nastawione na polskie i regionalne ośrodki badawcze, to była, jest i będzie współpraca z ośrodkami zagranicznymi we Frankfurcie, w Brandenburgii, w Berlinie. To jest początek nowego etapu, bo działalność naukową trzeba będzie kontynuować, bo będą kontrole i ewaluacja. W Gorzowie nasza książnica jest jedynym miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki anglojęzyczne wydane w USA. Jest to też jedyne znane mi miejsce, w którym funkcjonuje nie mały księgozbiór książek francuskich – mówi prof. dr hab Paweł Leszczyński – członek Rady Naukowej Wydawnictwa WiMBP w Gorzowie Wlkp.
Grażyna Kostkiewicz-Górska – kierownik Działu Zbiorów Regionalnych WiMBP w Gorzowie Wlkp. – Działalność regionalna jest wpisana w statut biblioteki wojewódzkiej. Mamy obowiązek działać na rzecz regionu, ale przebiegało to różnie. Dopiero 1988 roku zgromadzono te wszystkie materiały w jednym miejscu, utworzono czytelnię regionalną. Zaczynaliśmy z niewielkim zasobem. 400 książek, kilkadziesiąt czasopism, dokumenty życia społecznego. Teraz dział zbiorów regionalnych to już prawie osiem i pół tysiąca pozycji. Dysponujemy znacznym zbiorem, z którego korzystają ościenne ośrodki akademickie. Służymy pomocą osobom, które prowadzą działalność naukową. Zmian administracyjnych i nas było wiele. Województwo poznańskie, zielonogórskie, gorzowskie, lubuskie – to wymusiło na nas znalezienie złotego środka jakich granic administracyjnych będziemy się trzymać i jak te materiały będziemy gromadzić. Historyczna Nowa marchia pozwala nam ich zbieranie, była takim odnośnikiem. Jest to bardzo szeroki obszar. Czytelnia powstała zatem 1 988 roku, w 2003 roku wyłoniony został oddział zbiorów regionalnych, w 2010 roku utworzono osobny Dział Zbiorów Regionalnych. Ważna była kadra naukowa, która przewinęła się przez nas dział. Dla nas przełomowym momentem była współpraca z Brandenburgią i uruchomienie projektu Nowa marchia – Prowincja zapomniana – Ziemia lubuska – wspólne korzenie. To był 2003 rok. To już prawie dwieście spotkań polsko – niemieckich. Mieliśmy wybitne osoby zajmujące się historią tych terenów. Pokłosiem jest wydawanie zeszytów naukowych. Organizujemy także konferencje, spotkania. Zakres tematyczny był ogromny, a to dlatego, że to obszar bardzo wielokulturowy – mówi G.Kostkiewicz – Górska.
Włączenie do szacownego grona bibliotek naukowych oznacza możliwość ubiegania się o granty i zwiększa szanse na pozyskanie pieniędzy z programów centralnych.

Dyrektor książnicy Sławomir Szenwald zakomunikował pozytywną wiadomość w symbolicznym dniu. Biblioteka świętuje 76 –lecie. Z kolei 15 lat temu powstał jej nowoczesny gmach.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo:

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content