Gorzów Wlkp. planuje budżet. Czy zacznie nowe inwestycje?

Miasto stawia na kontynuację rozpoczętych zadań i realizację tych - jak to określił prezydent - milowych.
Jest już plan budżetu miasta na 2023 rok. Na inwestycje Gorzów ma zamiar przeznaczyć 312,96 mln zł. Samorząd przymierza się do rozpoczęcia budowy północnej obwodnicy, miasto chce także dokończyć rozpoczęte inwestycje, jak budowa internatu i poradni przy CEZiB, czy hala widowiskowo – sportowa przy Słowiance. Co jeszcze?

Wydatki miasta na przyszły rok określono na 1.068,07mln zł, będą niższe od tegorocznych o ponad 47 mln zł. Dochody zaplanowano na ponad 847 mln zł, także będą niższe od tegorocznych i to o ponad 48 mln zł.

Do największych inwestycji w przyszłym roku mają należeć: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. (29,14 mln zł), modernizacja wschodniego wylotu DK22 na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta (29,75 mln), budowa Północnej Obwodnicy (28,15 mln), Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (28,18 mln), budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy CEZiB (29,63 mln), modernizacja i wyposażenie obiektów kultury (29,84 mln) oraz zakup udziałów – budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu (34,46 mln zł).

Na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, który również jest ujęty w inwestycjach i wydatkach bieżących, zapisano w projekcie budżetu 6,96 mln zł.

Zgodnie z projektem, dochody miasta w 2023 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosą 175,23 mln zł, udziały w podatkach PIT i CIT – 172,73 mln zł, środki z budżetu UE – 37,73 mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem – 20,77 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie ponad 259,29 mln zł, a ponad 141,4 mln zł mają stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi.

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania miasto zaplanowało w budżecie przeszło 320 mln zł, a na zadania z zakresu pomocy społecznej – 146,5 mln zł. Na transport i usługi zarezerwowano 88,81 mln zł.

Na gospodarkę mieszkaniową i komunalną Gorzów wyda w przyszłym roku prawie 42,65 mln zł, na administrację zaś 63 mln zł. 19,17 mln zł to kwota ujęta w projekcie budżetu na kulturę, a na sport i turystykę zapisano w nim 15,71 mln zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 220,14 mln zł zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami na 132,43 mln zł, wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 68,17 mln zł oraz pozostałymi przychodami – 19,53 mln zł. Na koniec 2023 r. zadłużenie miasta ma być na poziomie 413,5 mln zł.

-To nie jest tylko budżet kontynuacji, ale także rozpoczęcia historycznych dla miasta inwestycji, jak obwodnica miasta, czy budowy w końcu internatu dla uczniów – cieszy się prezydent Jacek Wójcicki i podkreśla, że wielu inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie Polski Ład.

Miasto, tak jak wszystkie inne w Polsce boryka się ze skutkami drożyzny i inflacją. Wykonawcy podnoszą ceny za realizację zadań, a przyjmowane kwoty w kosztorysach sprzed miesięcy, potrafią wywindować kilkukrotnie. – Są to niewątpliwie ciężkie czasy dla miast i gmin, planując budżet, wróżymy z fusów, bo nie wiadomo, jaka sytuacja gospodarcza będzie za kilka miesięcy. Musimy być zatem ostrożni. Będziemy mieć z pewnością pytania i swoje uwagi do projektu budżetu. Nie jest tak kolorowo, jak nam to przedstawia miasto, że rządowe dofinansowanie spowoduje, iż będziemy krainą mlekiem i miodem płynącą. Spadki wpływów z podatków, dokładanie zadań samorządom, to wszystko się przełoży na stan miast – podkreśla radny PO Robert Surowiec.

Sesja budżetowa gorzowskiej Rady Miasta została zaplanowana na 21 grudnia 2022 r.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content