Lubuskie pokazuje, że za realizowanie swojej pasji można mieć stypendium (WIDEO)

Fot. Łukasz Wawer/LCI

Nie tylko stypendia dla zdolnych uczniów w ramach Lubuskich Talentów czy dla lekarzy i pielęgniarek, którzy pozostaną w województwie lubuskim po ukończeniu studiów. Samorząd województwa daje również możliwość otrzymania finansowego wsparcia również tym, którzy m.in. wykazują się wyjątkowymi zdolnościami artystycznymi i twórczymi.

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego ustanowione zostały w celu stworzenia wybitnie uzdolnionym uczniom naszego województwa odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania młodzieży do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych. Są również formą promocji tych młodych ludzi, którzy realizując swoje pasje, zainteresowania i aspiracje, przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego  regionu.

13 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził rekomendację Komisji Stypendialnej i przyznał stypendia 25 uczniom w podziale na stypendia naukowe, twórcze i artystyczne, a 29 listopada 2022r. zatwierdzono i  przyznano stypendia  motywujące 31 studentom.

-Jako samorząd województwa lubuskiego mamy pomysły, jak zatrzymać młodych w naszym regionie. GUS podał, że już nie jesteśmy milionowym regionem. Możemy zrobić wszystko, aby ten trend spowolnić, bo zatrzymać będzie ciężko. Demografii nie oszukamy, ale staramy się robić wszystko, abyście zostali w Lubuskiem, wybierali szkoły średnie i uczelnie z naszego regionu – mówił marszałek Porycki.

Celem głównym stypendiów motywujących dla studentów jest wsparcie młodych Lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa poprzez m.in.: zachęcenie  studentów do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem oraz zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach.  Dodatkowo stypendia mają na celu wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów, zbudowanie zaplecza nowej wykwalifikowanej kadry oraz tworzenie wizerunku województwa i jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego.

Ile wynosi stypendium?

Wysokość stypendium wynosi 3 600,00 zł na osobę (przyznawane jest na okres 6 miesięcy: od stycznia do czerwca 2023 roku), wypłacane w dwóch transzach po 1 800,00 zł.

Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 110 wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023, w tym: 63 wnioski o stypendium naukowe, 42 wnioski o stypendium artystyczne i 5 wniosków o stypendium twórcze. 

Zapraszamy na relację filmową z gali wręczenia stypendiów, która odbyła się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content