25-lecie województwa. Radni przyjęli przez aklamację stanowisko sejmiku w sprawie jubileuszu Umowy Paradyskiej

Sejmik po krótkiej, lecz dość burzliwej dyskusji, przyjął stanowisko w sprawie 25-lecia województwa. / Fot. Filip Pobihuszka, LCI
Nie udało się jednak przegłosować pierwszej wersji stanowiska sejmiku w sprawie 25-lecia Umowy Paradyskiej, która legła u podstaw województwa lubuskiego. Konieczna była przerwa i naniesienie poprawek.

Projekt stanowiska sejmiku w sprawie 25-lecia województwa lubuskiego, zgłosił radny Sławomir Kowal. Plan był taki, by bez ingerencji w treść przyjąć dokument przez aklamację.

Nie udało się.

Najpierw PiS poprosił o osiem minut przerwy, a potem, na pytanie przewodniczącego Marcinkiewicza o to, czy jest wola przyjęcia stanowiska przez aklamację, radni PiS unieśli ręce w geście protestu.

Najpierw drobną poprawkę zgłosiła radna Beata Kulczycka, która zaproponowała, by do wzmianki o dziedzictwie kulturowym dodać też przyrodnicze.

Dużo więcej uwag, niemalże w każdym akapicie, miała radna Małgorzata Gośniowska-Kola. Większość jest poprawek dotyczyła wyrzucenia, jej zdaniem, niepotrzebnych słów i stwierdzeń. Narzekała na „kwiecistość” języka.

Jedna z jej korekt brzmiała tak: – Nie „samorządnego województwa lubuskiego”, a „województwa lubuskiego”.

– Pani ma uwagi, które nie wnoszą nic merytorycznego. Po prostu przegłosujmy to – skomentował radny Sebastian Ciemnoczołowski.

Przewodniczący Marcinkiewicz zaproponował dwa scenariusze: – Albo ogłaszamy przerwę, by przedstawiciele klubów spotkali się i ustalili jednolity tekst, albo proponuję przegłosowanie. Aklamacji nie będzie. Więc przyjmijmy tekst z dwoma poprawkami technicznymi.

Radny kowal zaprotestował: – Potrzebuję 10 minut żeby nanieść te poprawki i pokazać, że województwo nie dzieli się nie opozycję i koalicję.

Ogłoszono przerwę, podczas której radni opracowali jednolitą wersję.

Po odczytaniu poprawionego tekstu przez przewodniczącego, stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.

13 marca 1998 r. politycy województw: zielonogórskiego i gorzowskiego, reprezentujący wszystkie ówczesne ugrupowania, ponad podziałami, w imię dobrze pojętego interesu lokalnego, jakim było wspólne samorządne województwo, po spotkaniu w Paradyżu-Gościkowie, podpisali jednomyślnie apel do premiera Jerzego Buzka za powołaniem województwa lubuskiego, zwany powszechnie Umową Paradyską.

Sejmik Województwa Lubuskiego, docenia jedność i determinacje ówczesnych parlamentarzystów na rzecz dobra wspólnego, a także zaangażowanie mieszkańców i organizacji obywatelskich z obu ówczesnych województw, dla powołania województwa lubuskiego.

Województwo lubuskie jest naszym wspólnym dobrem.

Odkąd 13 marca 1998 r. jednogłośnie podjęliśmy się budowy tożsamości i integracji dwóch województw: zielonogórskiego i gorzowskiego, które łączy dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, nieprzerwanie dążymy do rozwoju i wzmacniania pozycji regionu lubuskiego na mapie Polski i Europy.

Ostatnie 25 lat to czas przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Miało to ogromne znaczenie dla przyspieszenia integracji i budowania marki lubuskie.

Wdrażając kolejną Strategie Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – nieustannie dążymy do poprawy jakości życia mieszkańców, by chcieli tu zostać, pracować tu żyć i pracować.

W związku z wyjątkowym jubileuszem Umowy Paradyskiej, Sejmik Województwa Lubuskiego przekazuje wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do powołania naszego województwa i dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy 25 lat temu pierwszy raz dali wyraz lubuskiej tożsamości.

Dziś mamy dowód na to, ze pracując wspólnie osiągniemy wyznaczone cele.
Ostateczna, przegłosowana wersja stanowiska sejmiku.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content