W podgubińskim Pleśnie znaleziono skarb. Jest też łyżka dziegciu

Kilka dni temu lubuski wojewódzki konserwator zabytków został zawiadomiony przez Sławomira Stańczaka, prezesa Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze, o odkryciu skarbu przedmiotów brązowych przez anonimowego detektorystę. Odkrywca opisał miejsce w okolicy Gubina, w którym odkrył zabytki i okoliczności ich znalezienia, którego miał dokonać „w trakcie poszukiwania współczesnych przedmiotów”.

Po wyeksplorowaniu i oczyszczeniu kilku zabytków, miał zaprzestać dalszego rozkopywania znaleziska, a wydobyte przedmioty złożył ponownie do wykopanej jamy, którą następnie zasypał i oznaczył kamieniem.

Następnego dnia grupa fachowców przeprowadziła oględziny opisanego przez anonimowego odkrywcę terenu, wykonano niewielki wykop w celu interwencyjnego zabezpieczenia pozostałej części depozytu. W trakcie eksploracji natrafiono na artefakty wykonane z brązu oraz zarys pojemnika, w którym złożono depozyt, prawdopodobnie wykonanego ze skóry lub tekstyliów.

Fot.LWKZ
Brąz na wagę złota

Wydobyto m.in. trzy kompletne siekierki z piętką oraz pięć fragmentów innych siekierek tego typu, dwie kompletne siekierki z tulejką, dziewięć sierpów, sześć grotów włóczni, trzy bransolety różnych typów, kilka grud surowca oraz dwa przedmioty, wstępnie identyfikowane jako młotki. Udało się również zabezpieczyć dużą część depozytu w formie bryły, w której znajdują się kolejne zabytki.

Jak informuje Marcin Kosowicz z LWKZ na obecnym etapie nie można stwierdzić, czy połączenie się przedmiotów części depozytu nastąpiło w wyniku naturalnych procesów czy też było to intencjonalne działanie (np. nadtopienie) osoby ukrywającej skarb. Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa dopiero w trakcie niezbędnych prac konserwatorskich.

Fot. LWKZ
Skarb odlewnika

Wszystko wskazuje na to, że był to kolejny już znaleziony w naszym regionie skarb odlewnika. Należy go wiązać z wytwórstwem społeczności kultury łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu i datować wstępnie na IV okres epoki brązu (1000-800 lat p.n.e.).

Jest też łyżka dziegciu. Pomimo dużej wartości naukowej odkrytych zabytków należy zaznaczyć, że przedmioty te zostały odkryte w sposób niezgodny z prawem. Lubuski wojewódzki konserwator zabytków przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poszukiwanie zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora.

Źródlo: LWKZ

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content