Kolejne umowy podpisane. Dotacje na bazę sportową i turystyczną trafiły do gmin i NGO (WIDEO)

Umowy w sprawie dofinansowania z programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna 8 maja w Santoku podpisali przedstawiciele gmin i klubów sportowych z powiatu gorzowskiego.
Marina Santok, lubuska perełka turystyczna była miejscem podpisania kolejnych umów w ramach programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna. 8 maja wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki wręczył decyzje o dofinansowaniu przedstawicielom gmin oraz organizacji pozarządowych działających na terenie północy województwa lubuskiego.

W ramach programu Lubuska Baza Sportowa dofinansowanie otrzymały Gmina Santok i Gmina Kłodawa, w ramach projektu Lubuska Baza Turystyczna – Gmina Santok.

Zapraszamy do materiału wideo:


– Programy to strzał w dziesiątkę. Od kilku lat mamy więcej wniosków, niż możliwości przyznania dofinansowania. To pokazuje, że ten popyt jest na tym samym poziomie, a dzięki temu zmieniamy lubuskie na sportowe i turystyczne. Te środki może nie są duże dla dużych graczy, ale są wystarczające dla tych mniejszych miejscowości, właścicieli terenów turystycznych, czy sportowych. Te dotacje są po to, żeby rozpocząć jakąkolwiek modernizację tych obszarów – mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.

-Podpisaliśmy dziś dwie umowy. W ramach Lubuskiej Bazy Sportowej zmodernizujemy wiatę, która tam jest. Będzie to inwestycja wspólna z klubem żużlowym. Drug umowa dotyczy terenów rekreacyjnych w Czechowie. Mamy zrobioną już całą dokumentację techniczną. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 50 tysięcy złotych wraz z wkładem własnym gminy z funduszu sołeckiego zrealizujemy pierwszy etap działań – cieszy się wójt gminy Santok Paweł Pisarek.

-Cieszę się bardzo, że wniosek gminy Kłodawa został zakwalifikowany do programu. Dzięki temu mamy dofinansowanie na modernizację nawodnienia na płycie boiska klubu Róża Różanki, ale także na modernizację zaplecza socjalnego – szatni, obiekt ma już trochę lat. Nie są to może inwestycje, które wykonujemy w pierwszej kolejności, ale rekreacja i sport są dla naszych mieszkańców bardzo ważne. Mamy bardzo aktywnych młodych i seniorów. Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu gminy wyłonimy teraz wykonawcę, który zrealizuje zadanie jeszcze w tym roku – mówi wójt gminy Kłodawa Anna Mołodciak.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu gorzowskiego otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”. Chodzi o kluby: Warta Gorzów, Klub Sportowy ADMIRA Gorzów Wlkp., Witnicka Szkółka Piłkarska ABRA Gorzów Wlkp.-Dzięki tym środkom zmodernizujemy nasze obiekty sportowe przy ulicy Żwirowej. Tam ze względu na stan techniczny wszystko nadaje się do remontu, boiska, zaplecze, parkingi. Dzięki tym środkom rozpoczniemy cały ten proces inwestycyjny – mówi Zbigniew Pakuła z Klubu Sportowego Warta Gorzów.

Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Sportowa” – 2023 r.

W ramach Programu realizowane mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji, zadań podzielonych na grupy:

1) grupa I obejmująca:

a) hale sportowe lub sale gimnastyczne,

b) kryte oraz odkryte pływalnie.

2) grupa II obejmująca:

a)      boiska, w tym również boiska wielofunkcyjne,

b)      korty tenisowe,

c)      kompleksy, obiekty i urządzenia lekkoatletyczne,

d)      przyszkolne obiekty sportowe,

e)      przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie,

f)       strzelnice sportowe, tory łucznicze,

g)      obiekty dla sportów jeździeckich,

h)      skateparki,

i)       pumptrucki,

j)       zaplecze szatniowo-sanitarnego dla ww. obiektów.

Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Turystyczna” to inicjatywa mająca na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury turystycznej poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

Program skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa lubuskiego.

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł brutto.

Każda JST może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednego zadania inwestycyjnego.

W ramach Programu realizowane mogą być zadania inwestycyjne polegające

1) budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury turystycznej,

2) utworzeniu centrów informacji turystycznej,

3) budowie lub modernizacji infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej,

4) budowie, przebudowie lub modernizacji portów, marin lub przystani wodnych,

5) rewitalizacji, modernizacji i przystosowaniu historycznych i zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem na potrzeby turystów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ,

6) działaniach związanych z ochroną zasobów przyrodniczych województwa, zapewniając im właściwą dostępność, np. tworzenie  infrastruktury zapewniającą  ochronę pomników przyrody,

7) dostosowaniu obiektów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

8) inwestycjach w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, w tym zagospodarowanie plaż wraz z infrastrukturą.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content