Zapytaliśmy wojewodę, co robi w sprawie Odry. Oto odpowiedź.

Czy czeka nas powtórka z 2022 roku?
Parametry wody na lubuskim odcinku Odry zdecydowanie mogłyby wyglądać lepiej, ale – jak informują służby wojewody – śniętych ryb nie stwierdzono.

Przed tygodniem pisaliśmy o sytuacji na odrze w województwach dolnośląskim i opolskim, a także o działaniach, jakie już teraz podejmują tamtejsi wojewodowie.

Wysłaliśmy więc zapytania do biura prasowego lubuskiego wojewody. Prosiliśmy o informację o stan wody w Odrze na lubuskim odcinku i ewentualne działania z tym związane.

Jak wynika z przesłanej odpowiedzi, wojewoda Władysław Dajczak póki co nie planuje żadnych poważniejszych działań:

Wojewoda Lubuski zobowiązał służby, straże, inspekcje oraz poprosił nadodrzańskie powiaty do monitorowania rzeki Odry na terenie województwa lubuskiego i bieżące informowanie Wojewody Lubuskiego o zauważonych śniętych rybach, innych zwierzętach oraz zaobserwowanych zanieczyszczeniach.

Prowadzona jest ciągła wymiana informacji o zdarzeniach związanych z sytuacją na Odrze. Wojewoda Lubuski pozostaje w stałym kontakcie z zaangażowanymi w działania podmiotami. Na bieżąco zbierane i analizowane są informacje dotyczące rzeki Odry i jej dorzeczu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi monitoring rzeki oraz pobór wody. Od lutego br. próbki pobierane są dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki) z dwóch lokalizacji: Bytom Odrzański i Kostrzyn nad Odrą (wejście i wyjście z terenu województwa lubuskiego). Prowadzone są także patrole bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz kontrole podmiotów wprowadzających ścieki/ wody opadowe/wody z odwodnienia bezpośrednio do Odry lub jej dopływów.

Dalej służby wojewody prezentują wyniki badania wody, datowane na 11 maja tego roku, przeprowadzone w Bytomiu Odrzańskim i Kostrzynie nad Odrą.

Bytom Odrzański
Zmierzony parametr przewodności elektrycznej na „wejściu” w obszar województwa lubuskiego w m. Bytom Odrzański posiadał wartość 1628 μS/cm. Nasycenie wody tlenem kształtuje się na poziomie 98,4 %. Odczyn wody wynosił 8,12 pH.
W dniu 11 maja 2023 r. podczas poboru próby wody powierzchniowej zaobserwowano pojawienie się jasnobrązowej piany, w niewielkiej ilości w nurcie rzeki oraz w większych ilościach w zakolach rzeki Odra. Podczas oględzin w miejscu poboru wody nie stwierdzono śniętych ryb oraz innych okazów fauny wodnej.
Kostrzyn nad Odrą
Zmierzony parametr przewodności elektrycznej na „wyjściu” z obszaru województwa lubuskiego w m. Kostrzyn nad Odrą posiadał wartość 1111 μS/cm. Nasycenie wody tlenem kształtuje się na poziomie 96,2 %. Odczyn wody wynosił 8,07 pH.
W dniu 11 maja 2023 r. podczas poboru próby wody powierzchniowej nie zaobserwowano piany pomiędzy ostrogami.
Podczas oględzin w miejscu poboru wody nie stwierdzono śniętych ryb oraz innych okazów fauny wodnej.

Tu warto przypomnieć, jakie są normy dla wspomnianych parametrów.

Jeśli chodzi o przewodność elektryczną, to średnia przewodność Odry wynosi ok. 1000 µS/cm, co i tak jest wynikiem wyższym niż w innych europejskich rzekach. Norma dla wód powierzchniowych to maksymalnie 850 μS/cm. Latem 2022 roku, w Kanale Gliwickim 7300 mikrosimensów na centymetr. W lutym tego roku było niewiele lepiej – 5480 μS/cm.

Co do pH, to dolna wartość optimum dla zakwitu złotych alg wynosi ok. 7,5.

A jeśli chodzi o natlenienie, to – dla porównania – rok temu w Gliwicach przekraczało 300 proc.

Blog Świat Wody przytacza zaś taką informację:

Potencjalnie ryzyko wystąpienia glonów:

średnie ryzyko – przewodnictwo > 1500 uS/cm
wysokie ryzyko – przewodnictwo > 1500 uS/cm i chlorki powyżej 228 mg/L
bardzo wysokie ryzyko – przewodnictwo > 1500 uS/cm, chlorki powyżej 228 mg/L i pH powyżej 7,5

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content