10 urodziny szpitalnej spółki w Gorzowie Wlkp. Jaka jest recepta na sukces? (WIDEO)

6 września 2023 r. minęło 10 lat od powołania spółki. – Zrobiliśmy razem to, czego nie udało zrobić się nikomu w całej Polsce. Ten szpital był praktycznie skazany na zamknięcie – mówiła podczas konferencji prasowej podsumowującej działalność szpitalnej spółki marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

– Ten szpital był skazany praktycznie na zamknięcie, zadłużenie sięgało 300 milionów zł, bez programu rządowego, a przypominam, wtedy rządziła PO i PSL, nie udałoby się nam tego zrobić, warunki zostały prawne stworzone, w które my oddolnie się wpisaliśmy – przypomniała lubuska marszałek.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo:

Trudna droga leczenia szpitala


Jak brzmi lubuska recepta na sukces? Po pierwsze należało wykonać program oddłużeniowy. – W wyniku planu naprawczego zmniejszyliśmy to zadłużenie, były negocjacje które osobiście prowadziłam z wierzycielami, udało się umorzyć odsetki, niektórzy odstąpili od długu w interesie miasta, zdrowia, pacjentów, ostatecznie pozyskaliśmy 107,8 mln dotacji z budżetu Państwa Polskiego, jest to możliwe, w budżecie są pieniądze na zdrowie polek i polaków, właśnie 10 lat temu nasz rząd pokazał to wyraźnie. Nie Wszystkie szpitale zostały oddłużone, wiemy że do dzisiaj wiele boryka się z dużymi zadłużeniami. Byliśmy wtedy regionem najbardziej zadłużonym w Polsce, dzisiaj jesteśmy najmniej zadłużonym, dzięki konsekwentnej pracy. Ale to nie tylko ta dotacja, przez te 10 lat szpital w Gorzowie uzyskał 200 milionów dotacji z budżetu samorządu województwa i ze środków unijnych. Łącznie z kwotą nad oddłużenie, to już jest kwota na 300 mln zł. Wnieśliśmy kapitał, ten cały majątek jest własnością szpitala. Na początek to było 139 milionów zł. W tym roku pozyskaliśmy dla szpitala 48 milionów, 30 mln z budżetu państwa, 18 mln dokłada Samorząd woj. Lubuskiego, łącznie jest to prawie 435 mln zainwestowane w ciągu tylko 10 lat. Nie udało by się tego zrobić gdyby nie determinacja kolejnych zarządów szpitala, najdłużej współpracujemy z obecnym, robią tu kapitalną pracę, odważnie sięgają po projekty, np sprzęt wysokospecjalistyczny, innowacyjny taki jak robot da Vinci, w części też sfinansowany z pieniędzy unijnych, budżetu samorządu województwa, baza pogotowia lotniczego współfinansowana ze środków miasta Gorzowa i samorządu województwa, policzyliśmy że 16 razy byłam w ministerstwie zdrowia żeby przekonać żeby ten projekt został tutaj zrealizowany, radioterapia, niesłychanie potrzebna, bo widzimy jakie żniwo zbierają choroby okoliczne, to szpital w Gorzowie jako pierwszy stanął do walki z koronawirusem, to prezes Ostrouch wziął na siebie odpowiedzialność utworzenia szpitala tymczasowego, koordynującego w zakresie pandemii. Czyli wielki pieniądze zainwestowane, olbrzymia praca i determinacja kadry szpitala, upór w dążeniu do tego żeby poprawić warunki hospitalizacji, poprawić dostępność do leczenia, ale też spojrzenie strategiczne, widzimy jakie to jest kompleksowe działanie na podstawie przemyślanego planu – podkreślała lubuska marszałek.

Ciężka praca przynosi efekty

Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nie krył, że sukces tkwi w pracy całego szpitalnego zespołu. – Szpital nie zarządem stoi, to wszyscy pracownicy. Mam absolutne przekonanie, że bez determinacji pracowników, personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, ale także personelu niemedycznego, nie osiągnęlibyśmy tego sukcesu. Dzisiaj mamy to 10 – lecie funkcjonowania w formule spółki, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za zaangażowanie – mówił prezes i powiedział o zrealizowanych szpitalnych inwestycjach i planach na kolejne. – Zrealizowaliśmy dużo inwestycji na przestrzeni ostatnich 8 lat, to są inwestycje rzędu 240 mln zł, mamy apetyt na więcej, liczymy na duże środki budżetowe, w tym miejscu potrzebujemy zainwestować około 900 mln, to będzie naprawdę dobry interes dla organizatora ochrony zdrowia w województwie i w kraju, bo wybudowanie podobnego szpitala na potencjał 1000 pacjentów to jest około 2 miliardów, ta kwota 900 mln spowodowałaby, że mielibyśmy nowoczesny szpital, który będzie funkcjonował w takich warunkach na najbliższe 40-50 lat. My gorzowianie, mamy prawo tego oczekiwać, jeśli tych środków nie będzie majątek będzie się dekapitalizował. Z jednej strony ośrodek radioterapii, z drugiej obiekt intensywnej opieki medycznej, to nie wzięło się znikąd, wzięło się w wyniku dobrych projektów, a my to potrafimy zrealizować – podkreślał Jerzy Ostrouch. Działania szpitala wspierają parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, o czym przypomniała posłanka KO Krystyna Sibińska – Gorzowski szpital, ale myślę też ze cała lubuska służba zdrowia, to jest dobry przykład na to, że jak się ma plan, dobrych fachowców, wszystko jest możliwe. Dzisiaj szpital jest wzorcową jednostką zdrowia. Gdyby nie zaangażowanie wielu osób, współpraca, nie powstałaby radioterapia, nie byłoby bazy lotnictwa ratunkowego, PET. I udawało się robić te rzeczy w porozumieniu z miastem Gorzowem, zarządem województwa, radnymi województwa, brakuje dzisiaj takiej współpracy z przedstawicielami rządu w terenie, panem wojewodą Dajczakiem, obserwujemy z jego strony działania destrukcyjne wobec gorzowskiego szpitala. Pierwszy przykład, gorzowski PET był torpedowany przez wojewodę lubuskiego. Kolejna rzecz o której głośno, to jest gorzowska kardiochirurgia, która jest torpedowana przez wojewodę w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim. I coś co mnie bardzo uderzyło jako członka parlamentarnego zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,od dawna walczymy tutaj o to, żeby rozwijać psychiatrię dziecięcą w Gorzowie, mamy już oddział dzienny, jest poradnia i chcemy żeby powstał też stacjonarny oddział, na to są potrzebne pieniądze, żeby wyemitować obiekt, żeby doposażyć, o to też będziemy się upominać. Dowiadujemy się że mimo że w planie transformacji ta psychiatria była ujęta, pan wojewoda nie chce rozszerzenia, rząd nie chce rozszerzenia i wojewoda o to nie zabiega, żeby gorzowski szpital mógł rozszerzyć swoje działania na powiat strzelecko – drezdenecki, to jest skandal -grzmiała posłanka.

Wacław Maciuszonek, przewodniczący sejmiku województwa lubuskiego dodał, że, nie przypomina sobie takiego ewenementu w skali regionu- Myślę że jakby spytać kogoś 11-12 lat temu, jaką widzą przyszłość dla tego szpitala, to mało kto by potwierdził że tak to się może rozwijać jak dzisiaj. Wiceprzewodniczący Jerzy Wierchowicz przypomniał o swoim apelu w sprawie przekształcenia szpitala do wszystkich środowisk politycznych sprzed 10 lat – Wtedy nie było takiej zgody, nawet w partii rządzącej, co do słuszności drogi, jaką obrała wtedy marszałek województwa, dzisiaj jestem przekonany, że to wyszło wszystkim na dobre, a ojców sukcesu zawsze jest wielu. W imieniu pacjentów, którym sam byłem przez wiele miesięcy – dziękuję – mówił J.Wierchowicz.

Przewodnicząca szpitalnych pielęgniarskich związków zawodowych z nostalgią wspomniała, że pamięta czasy, kiedy marszałek województwa dosłownie nocowała w szpitalu w związku z przekształceniem lecznicy.

Historia przekształcenia SPZOZ w spółkę

Dwie ważne daty to:

2 lipca 2012 r. wówczas Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął Stanowisko w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową
6 września 2013 r. to data wpisania spółki do KRS

Przekształcenie w liczbach

270 mln zł – taki dług miał gorzowski szpital przed przekształceniem w spółkę
29 mln zł – taki zysk wypracowała gorzowska lecznica w pierwszym roku po przekształceniu
107,6 mln zł dotacji z budżetu państwa otrzymało Województwo Lubuskie na pokrycie zobowiązań przejętych od SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
blisko 5 000 – tyle brakujących dowodów księgowych udało się zgromadzić urzędnikom marszałka w celu potwierdzenia salda szpitala

Kapitał spółki

Właścicielem Spółki jest Województwo Lubuskie, które posiada 100 % udziałów.

2013 – kapitał spółki wynosił 47 000 000 zł

2023 – kapitał spółki wynosi 61 500 000 zł (podwyższenie kapitału pokryte wkładem pieniężnym)

2024 – planowane podwyższenie o kolejne 5 700 000 zł do (kapitał będzie wynosił 67 200 000 zł)

Wskaźniki finansowe

Zysk wypracowany przez szpital w ciągu ostatnich 10 lat to 41 mln zł. W ciągu dekady podwojony został kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2013 r. było to 193,1 mln zł, a w 2022 r. było to już 409,7 mln zł. To oznacza więcej środków na leczenie pacjentów. Szpital systematycznie spłaca pożyczkę udzieloną mu w 2007 r. przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

W ostatniej dekadzie poprawiła się jakość świadczeń zdrowotnych. Z budżetu województwa do szpitala trafiło ponad 83,3 mln zł, a wartość unijnego wsparcia wynosi ponad 116 mln zł. Łącznie to 200 mln zł. W ramach tych środków dofinansowanie z budżetu województwa otrzymały:

Zakup aparatu PET/CT – 3 198 506 zł
Nowy Budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii – 33 993 221 zł
Rozbudowa Szpitala o Dzienny Odział Chemioterapii – 3 000 000 zł.
Przebudowa i rozbudowa Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – 2 667 558 zł
Budowa Oddziału Radioterapii  – 11 853 030 zł plus 22 073 543,89 zł dofinansowania z UE

Dofinansowanie z UE:

Zakup robota Da Vinci - wysokość dofinansowania z UE 8 499 999,98 zł
Zakup akceleratorów do Ośrodka Radioterapii - wysokość dofinasowania z UE 17 000 000,00 zł

Promocja i profilaktyka

Onkologiczne Białe Czwartki, czyli darmowe USG (a w razie potrzeby dodatkowa diagnostyka) dla kobiet do 50. roku życia. W ramach akcji do tej pory przebadało się ponad 1300 kobiet. Cykliczna akcja to kontynuacja organizowanych wcześniej dni otwartych z profilaktyką (dla pań i panów) w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem czy Światowego Dnia Walki z Rakiem.
darmowe warsztaty z makijażu i pielęgnacji skóry dla pań w trakcie leczenia i po chorobie onkologicznej.
Męskie Zdrowie (lokalna wersja ogólnoświatowej akcji Movember, promującej profilaktykę męskich nowotworów. W 2021 r. w gorzowskiej galerii handlowej przebadało się 249 mężczyzn, rok później – 261)
Lubuskie Pikniki Zdrowia - szpital regularnie od pierwszej edycji 30 lipca 2017 r. bierze udział w promujących zdrowie i profilaktykę imprezach Urzędu Marszałkowskiego
Udział w wielu innych imprezach: sportowych, rekreacyjnych, familijnych. To m.in.: Gorzowska Olimpiada Seniorów, Lubuskie Igrzyska Seniorów, cykliczne Sportowe Pożegnanie Wakacji w Gorzowie, Ogólnopolskie Marsze Nordic Walking im. Prof. Religi w Bogdańcu (promujące donację i transplantację narządów), cykliczne Gorzowski Bieg Gwiazdkowy, finały WOŚP.
konferencje naukowe, „wszechnice zdrowia” czyli spotkania mieszkańców z lekarzami.
białe soboty, oferujące różne pakiety badań (do tej pory skorzystało z nich niemal 400 osób)
40 osób: studentów i rezydentów z całej Polski uczestniczyło w konkursie w Gorzów Robot Challenge 2023, czyli pierwszych w kraju mistrzostwach na symulatorze robota chirurgicznego da Vinci.

Najbliższe plany?

Trwa rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Dekerta i Walczaka oraz modernizacja spalarni na kwotę 48 mln zł oraz rozwój kardiochirurgii.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content