Wtedy “wymyślono” region lubuski. I narodziły się trwające do dziś konflikty

6 lipca 1950 roku utworzono województwo zielonogórskie. To jednocześnie rocznica wybicia się Lubuskiego na “niepodległość”. Jednak już wówczas mówiono o sztucznym tworze i złym wyborze stolicy regionu. „Wykrojono” je z zachodniej części województwa poznańskiego (powiaty: babimojski – przemianowany później na sulechowski, gorzowski, gubiński – zniesiony w 1962 r., krośnieński, międzyrzecki, rzepiński – przemianowany później na […]