Równe traktowanie? Droga będzie trudna

– W regionie mamy swoją specyfikę problemów związanych z równością – mówi Agnieszka Chyrc, radna Zielonej Góry i pełnomocniczka Wojewody Lubuskiego do Spraw Równego Traktowania. Podstawowa zasada zarządzania pracownikami, która polega na tym, żeby nie różnicować wypłat w odniesieniu do tych samych obowiązków pracowników czy ze względu na ich płeć, jest dużym wyzwaniem w obszarze […]

Społeczniczki: – Sprawa wspólnego centrum pomocowego utknęła w miejscu (WIDEO)

Mimo ustnych zapewnień wszystkich stron, nadal nie ma na piśmie żadnych deklaracji w sprawie utworzenia jednego centralnego Wspólnego Centrum Pomocowego. – Otwarta na pomoc finansową i lokalową jest marszałek województwa, czekamy na resztę stron, czyli miasto Zielona Góra oraz wojewodę lubuskiego. Szkoda że ta inicjatywa jest traktowana jako polityczna, a nie jako realna potrzeba – […]