Dla kancelarii premiera i rzecznika wojewody problemu nie ma

Kancelaria premiera nie odpowiedziała wprost, jakie są losy wniosku o odwołanie Władysława Dajczaka. Tymczasem dyrektor biura wojewody przegłosowany niedawno przez sejmik apel nazywa „abstrakcyjnym”. Podczas lutowej (20.02) sesji sejmiku lubuskiego, radni, po dość burzliwej dyskusji, przegłosowali apel popierający wniosek marszałek Elżbiety Polak o odwołanie wojewody Władysława Dajczaka. Wniosek, który do kancelarii premiera trafił jeszcze w […]