Czy wiesz dlaczego nić z Gubina była symbolem doskonałej jakości?

Zazwyczaj pisząc o ludziach, którzy zasłużyli się dla naszego regionu, stawiamy na postacie romantyczne. Tym razem człowiek na wskroś „pozytywistyczny”, uchodzący za prekursora rewolucji przemysłowej na tym terenie, który przybył tutaj z Anglii. Dlaczego wybrał Gubin? William Cockerill, bo o nim mowa w kolejnym “rocznicowym” artykule, to przemysłowiec gubiński. Urodził się 3 marca 1784 r. […]