Radny Lewicy zadaje WIOŚ 42 pytania dotyczące zagrożenia po pożarze w Przylepie

Radny prezentuje wniosek z pytaniami przed siedzibą WIOŚ w Zielonej Górze.

– Pytania zostały tak przygotowane, aby uzyskać jednoznaczne odpowiedzi TAK lub NIE – mówi o wniosku złożonym do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Tomasz Nesterowicz. Miejski radny pyta o m.in. azbest na dachu hali, ilość toksycznych odpadów, ryzyko skażenia oraz poziom zagrożenia dla życia i zdrowia zielonogórzan. W zeszłym tygodniu odbyły się dwie […]