Burza w sejmiku wokół oceny wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Lubuskiem

Okazją stał się apel do rządu w sprawie nieadekwatnego użycia sił policyjnych do ochrony tej wizyty w Zielonej Górze, którego uchwalenie postulowali radni Platformy Obywatelskiej. Ich zdaniem, użycie tak znacznych sił w celu zabezpieczenia podróży lidera PiS było z jednej strony pokazem siły, z drugiej objawem strachu. Ostatecznie dokument został przegłosowany przez radnych większością 18 […]