Zakola i meandry. Strach się bać… (FELIETON)

Mężczyzna przy stoliku

Prezes jest nietykalny, ponad wszystko i wszystkich, nie liczy się ze zdaniem innych. Tworzy wokół siebie krąg zaufanych, wpatrzonych w niego akolitów, którymi zręcznie manipuluje według starej zasady „dziel i rządź” – pisze Andrzej Flügel w felietonie „Zakola i meandry”. Pan Bogdan obejrzał ostatnio wystąpienie prezesa partii rządzącej, a właściwie człowieka rządzącego naszym krajem, który […]