Zarząd Województwa powołał nowego dyrektora WORD

Nowy dyrektor gorzowskiego WORD. Przez trzy miesiące funkcję tę będzie pełnił Grzegorz Duszkiewicz. Po tym czasie zostanie ogłoszony konkurs na nowego sternika placówki. Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą – na okres trzech miesięcy – powierzył tę funkcję Grzegorzowi Duszkiewiczowi, który w gorzowskim Ośrodku był kierownikiem wydziału egzaminacyjno-szkoleniowego. Po tym czasie nowy dyrektor WORD zostanie wybrany w […]