Zbliża się finał budowy mostu na Odrze w Milsku

Już niewiele brakuje, aby ostatni element spiął przeprawę
Już niewiele brakuje, by nad Odrą zawisła pełna konstrukcja przęsła nurtowego budowanego w Milsku mostu.

Most nad Odrą w Milsku (o długości ponad 360 metrów) to najważniejsza część wyczekiwanej przez mieszkańców południowej części woj. lubuskiego inwestycji. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy (nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od miejscowości Łaz – wraz z obejściem miejscowości Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz – do włączenia z istniejącą DW 282 za miejscowością Przewóz).

Impuls do rozwoju

Dzięki inwestycji dojazd z Zielonej Góry do Sławy i Wschowy skróci się nawet o kilkadziesiąt minut. – To największa inwestycja na Odrze od czasów wojny. Można powiedzieć, że historyczna. Dzięki niej połączymy region ze Sławą i Wschową – podkreśla marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

– Jesteśmy przekonani, że ta przeprawa zdynamizuje w ogromnym stopniu rozwój tej części województwa. Ułatwi komunikację między Zieloną Górą a pozostałą częścią – mówi członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Budową tej przeprawy można się chwalić. Fot. Dariusz Chajewski

Obecnie (stan na połowę stycznia 2022 r.) już niewiele brakuje, by nad Odrą zawisła pełna konstrukcja przęsła nurtowego. Roboty związane z wykonaniem ustroju nośnego obiektu są zaawansowane na poziomie ok. 80 proc. Wykonano 17 z 22 segmentów przęsła nurtowego realizowanego metodą nawisową. Po wykonaniu pozostałych 5 segmentów, pozostanie do zrealizowania zwornik łączący obustronnie formowane przęsło nurtowe w środku rozpiętości, odcinek końcowy łączący „nawis: z przyczółkiem nr 1 oraz zwornik w przęśle nr 3. Opisane roboty związane z formowaniem ustroju niosącego mostu planowane są do wykonania do końca I kwartału 2022 r.

Z każdym dniem przeprawa w Milsku nabiera kształtów. Fot WZD
Wiele lat zabiegów

Realizacja tego strategicznego projektu o wartości 80 mln zł (ma być gotowa w połowie 2022 r.) stała się możliwa dzięki staraniom samorządu województwa i pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a także środkom rządowym.

Beneficjentem projektu jest województwo lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Za wykonanie mostu oraz prowadzącej do niego drogi odpowiada firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE z siedzibą w Krakowie.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content