Za nami kolejna sesja sejmiku województwa lubuskiego

Sesja sejmiku lubuskiego. Na zdjęciu przewodniczący Wacław Maciuszonek i wiceprzewodniczący Mirosław Marcinkiewicz. Fot. Dariusz Nowak
W poniedziałek odbyła się w trybie zdalnym kolejna sesja sejmiku województwa lubuskiego. Radni rozpoczęli sesję od minuty ciszy upamiętniającą zmarłego kilka dni temu byłego wojewodę, senatora Zbyszko Piwońskiego. Później nie było już tak cicho, chociaż obrady należały do tych spokojniejszych.

Na wstępie poinformowano o roszadach w sejmikowych ławach. Klub Bezpartyjnych Samorządowców powiększył się o Marię Jaworską i Tadeusza Jędrzejczaka, natomiast radni PiS złożyli wniosek o odwołanie marszałek województwa lubuskiego.

Dyskusja rozgorzała przed głosowaniem nad porządkiem obrad. Wątpliwości pojawiły się przy rezygnacji z jednego z punktów, mianowicie punktu dotyczącego sprawy wygaszenia mandatu radnego Jerzego Wierchowicza. Debatę uznano za bezzasadną w związku z pismem wojewody w tej sprawie skierowanym do resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

Drugim spornym punktem był zamiar zgłoszenia wniosku radnych PiS o odwołanie lubuskiej marszałek. Radna Anna Synowiec zauważyła, że zgodnie z procedurami powinien on zostać rozpatrzony na kolejnej sesji, m.in. po rozpatrzeniu przez komisję rewizyjną. Jednak wniosek, nad którym radni pochylą się na następnej sesji, został odczytany przez szefową koła PiS Małgorzatę Gośniowską-Kolę. Uzasadnieniem wniosku było – w ocenie sygnatariuszy – dotychczasowe postępowanie członków zarządu i urzędników UMWL w związku z sytuacją w gorzowskim WORD. Mowa o domniemanych przypadkach molestowania i mobbingu jednej z pracownic przez dyrektora ośrodka. Wnioskodawcy podkreślali brak adekwatnej reakcji członków zarządu i pracowników urzędu oraz próby wywierania nacisku na media.

Marszałek Elżbieta Anna Polak odniosła się do wniosku złożonego przez radnych PiS.

– Dziś wniosek został zgłoszony jednostronnie, mimo że nie został umieszczony w porządku obrad – zareagowała lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak. – Chcę złożyć oświadczenie, aby nie padł tutaj jedynie głos przeciwnej. Zarzuty są absolutnie nieprawdziwe i przedstawione w złej wierze, w celu przedstawienia w złym świetle marszałek. Karygodne jest pomawianie organu jakim jest marszałek województwa, gdyż wniosek nie znajduje żadnego oparcie w dowodach. Radni PiS bazuję na plotkach i pogłoskach rozpętanych przez media, które same siebie nazywają „obajtkowymi”.

Pozostałe punkty nie budziły jakichś specjalnych emocji. Była mowa o wydatkach z funduszów europejskich, dotacjach na wsparcie lubuskich samorządów terytorialnych na rzecz infrastruktury i mobilności rowerowej, zmiany uchwały budżetowej i prognozy finansowej oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Kolejne punkty przeszły “bezboleśnie”.

Radni PiS – Małgorzata Gośniowska-Kola i Kazimierz Łatwiński.
Oświadczenie Elżbiety Anny Polak ws. wniosku klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marszałek Województwa Lubuskiego.

W związku ze złożeniem przez radnych województwa z klubu PiS wniosku o odwołanie marszałek województwa lubuskiego, marszałek Elżbieta Anna Polak wydała oświadczenie:

Zarzuty, które są przedstawione we wniosku są absolutnie nieprawdziwe i zostały przedstawione w złej wierze w celu podważenia dobrego wizerunku Marszałka Województwa Lubuskiego.

Karygodne i rażące jest pomawianie organu jakim jest marszałek województwa lubuskiego, ponieważ wniosek, który został złożony nie znajduje żadnego uzasadnienia w dowodach. Nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie okoliczności przedstawionych we wniosku. Radni PiS bazują najprawdopodobniej wyłącznie na plotkach i pogłoskach medialnych, które zostały rozpętane przeciwko marszałek przez media, które same siebie nazywają “obajtkowe”.

Pismo skierowane do redaktora naczelnego “Gazety Lubuskiej” stanowiło wyraz sprzeciwu na przekroczenie granic wolności wypowiedzi – publikowanie nieprawdziwych i nierzetelnych zarzutów na podstawie relacji samych zainteresowanych, bez głosu strony przeciwnej, do czego zobowiązuje dziennikarzy prawo prasowe i etyka dziennikarska.

Kolejna sesja zwyczajna – 5 września o godz. 11.00.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Prezydent Gorzowa Wlkp. z absolutorium (FOTO)

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki podczas sesji Rady Miasta 18 czerwca otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Miasta. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, czterech

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content