Praca dla odważnych i ambitnych. Możesz zostać członkiem załogi Parku Technologii Kosmicznych

O powstaniu w Zielonej Górze Parku Technologii Kosmicznych przez lata dyskutowano jako o fantastycznej wizji. Jednak na naszych oczach słowo staje się ciałem, Park powstaje, obiekty są niemal gotowe i rozpoczyna się rekrutacja pracowników. I Ty możesz trafić do tej „kosmicznej załogi”.

Zarząd Paku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji ogłasza konkurs na dwa stanowiska – stanowisko kierownika działu marketingu i IT oraz dyrektora biura zarządu. Pierwszym etapem jest weryfikacja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, drugi etap to rozmowy kwalifikacyjne.

Ambitny, kreatywny, samodzielny

Dyrektor biura zarządu powinien mieć wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym co najmniej trzy lata pracy na stanowisku kierowniczym; praktyczną znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych; doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowym zespołem pracowników; umiejętności analityczne i organizacyjne; umiejętność zarządzania projektami, wyznaczania celów, ustalania priorytetów; zdolności komunikacyjne, sprawność w ukazywaniu innej perspektywy, asertywność, samodzielność, myślenie strategiczne i odporność na stres; znajomość języków obcych; prawo jazdy.

Na zdjęciu: marszałek Elżbieta Anna Polak, Donald Tusk i lider lubuskiej PO Waldemar Sługocki podczas uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Parku Technologii Kosmicznych.

Z kolei wymagania dla kierownika działu marketingu i IT to wykształcenie wyższe; umiejętności analityczne i organizacyjne; umiejętność zarządzania projektami, wyznaczania celów, ustalania priorytetów; zdolności komunikacyjne, sprawność w ukazywaniu innej perspektywy, asertywność, samodzielność, myślenie strategiczne i odporność na stres; prawo jazdy.

Dlaczego warto podjąć to zawodowe wyzwanie. Praca w Parku Technologii Kosmicznych to stabilne warunki zatrudnienia; ciekawa, pełna wyzwań praca; samodzielność w działaniu oraz możliwość rozwoju zawodowego.

CV i list motywacyjny

Oferty powinny zawierać CV, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty należy przesłać na adres: biuro@ptklubuskie.com ; z tematem – KONKURS – dyrektor biura zarządu lub KONKURS – kierownik biura marketingu do 12 września 2020 r. do godziny 12:00. Wymagana jest również podpisana klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1781)”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie. Zarząd Spółki PTK – B+R+I zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Nie tylko kosmos

Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji została formalnie powołana 23 sierpnia 2023 r. Wówczas marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała akt notarialny. Spółka będzie zarządzać infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu unijnego Parku Technologii Kosmicznych oraz aplikować o pieniądze zewnętrzne z unijnych programów horyzontalnych oraz środków w dyspozycji Komisji Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na badania naukowe i innowacje. Zadaniem spółki będzie również generowanie innowacyjnych projektów oraz stymulowanie współpracy biznesu, nauki i samorządu, jak również pomoc przy zakładaniu firmy i jej rejestracji oraz usługi badawcze dla przedsiębiorców. Misja spółki to zwiększenie poziomu innowacji województwa lubuskiego poprzez działania w sektorze kosmicznym oraz koordynowanie polityki innowacji.

Ostatni etap

Budynek Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Zielonej Górze jest już gotowy. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2023 r. Trwają postępowania przetargowe związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego do PTK.

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content