Czy komunikacja z Gorzowem Wlkp. połączy polityków? Miasto ma nadzieję, że tak

24 listopada w Gorzowie odbywa się konferencja, która ma być okazją do zwrócenia uwagi na sprawy dostępności w komunikacji kolejowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego w ruchu aglomeracyjnym, regionalnym i międzywojewódzkim. Miasto Gorzów jest partnerem w tej konferencji, a jego przedstawiciele w czasie jej trwania powiedzą o trzech najważniejszych projektach, nad którymi obecnie, razem z […]