Czy wiecie, że pierwsze starostwo na Ziemiach Odzyskanych powstało w… Dąbrówce Wielkopolskiej?

Jeszcze trwały walki, a ledwie dwa dni po przejściu frontu przez lubusko-wielkopolskie pogranicze, rozpoczęło się budowanie polskiej administracji. Pierwsza była Dąbrówka Wielkopolska, gdzie 8 marca 1945 roku utworzono starostwo pogranicza.. Inicjatorem był Lucjan Brudło ze Starego Kramska. 8 marca 1945 powstało tzw. „Tymczasowo Pełniące Obowiązki Starostwa Pogranicza” z siedzibą w Wielkiej Dąbrówce (obecnie Dąbrówka Wielkopolska). […]