Współpraca bez granic

Relacje polsko-niemieckie na szczeblu ogólnokrajowym nie są w  ostatnich latach przykładem wzorcowej współpracy, a polski rząd konsekwentnie demonizuje naszego zachodniego sąsiada. Zgoła odmiennie ma się sytuacja na szczeblu samorządowym.

Dobrze widać to po polityce prowadzonej przez władze województwa lubuskiego, które aktywnie włączają się w partnerstwo z  sąsiadującymi landami: Brandenburgią i Saksonią.

Namacalnym przykładem tej dobrej współpracy jest specjalny unijny program Interreg, który ma umacniać tereny przygraniczne. – W  trakcie realizowania tego programu na terenie województwa lubuskiego i Brandenburgii w latach 2014-2020, realizowaliśmy projekty warte ok. 100 milionów euro, a w ramach tej sumy udało nam się po obu stronach granicy przeprowadzić 72 projekty, m.in. dotyczące turystyki, kultury, sportu i  kwestii zdrowotnych – podsumowuje członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.

Podsumowanie programu Interreg z ostatniej perspektywie UE odbyło się w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze pt. „Znajdź swoją szansę z Interregiem”. Dyskutowano i  debatowano o  tym, w  jaki sposób unijne fundusze zmieniły pogranicze polsko-niemieckie w  ostatnich latach oraz jaka powinna być przyszłość tego przedsięwzięcia i  jakie powinny być jej filary i priorytety.

W  podobnym tonie odbywało się dwudniowe spotkanie przed- stawicieli zarządu i  sejmiku województwa lubuskiego z delegacją Parlamentu Krajowego Brandenburgii. Uczestnicy wskazali te obszary, gdzie należy zacieśnić współpracę. Szczególny nacisk w  kolejnych latach ma być położony na połączenia kolejowe pomiędzy oboma regionami, postulował o to Tadeusz Jędrzejczak, a strona niemiecka przyjęła z apro- batą. – Musimy działać razem. Mamy od 30 lat traktat o dobrych stosunkach sąsiedzkich. Jest on w  Brandenburgii żywy i  jest wypełniany – mówiła prof. dr Ulrike Liedtke, prezydent parlamentu krajowego Brandenburgii.

Podczas rozmów poruszono także temat polskich pracowników w  Niemczech, zwłaszcza pod kątem budowy fabryki Tesli w Berlinie. Mówiono o ochronie środowiska, problemach energe- tycznych, elektromobilności oraz o  trwającej pandemii i  prognozowanej kolejnej fali zakażeń. Tadeusz Jędrzejczak przy tej okazji podziękował stronie niemieckiej za wsparcie lubuskich szpitali w  czasie pandemii. – Ta pomoc jeszcze bardziej wzmocniła współpracę między naszymi regionami i  pokazała, że w  trudnych sytu- acjach możemy na siebie liczyć – podkreślił.

Stronę polską w  tych rozmowach reprezentowali: Tadeusz Jędrzejczak – członek zarządu województwa lubuskiego, Wacław Maciuszonek – przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Grzegorz Potęga – przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa oraz Sła- womir Muzyka – przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa. Na grudzień 2021 roku planowana jest rewizyta lubuskich władz samorządowych w  stolicy Brandenburgii – Poczdamie.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Prezydent Gorzowa Wlkp. z absolutorium (FOTO)

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki podczas sesji Rady Miasta 18 czerwca otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Miasta. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, czterech

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content