Na gorzowskiej nekropolii brakuje miejsca. Cmentarz będzie rozbudowany.

Rozbudowa cmentarza w Gorzowie.
Magistrat podjął decyzję o rozbudowie nekropolii o ponad dwa hektary. Firma jest już wybrana.

Z powodu pandemii od ubiegłego roku bardzo wzrosła liczba pochówków.Terminy oczekiwania na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej to nawet tydzień. Chodzi między innymi o znalezienie dogodnego miejsca pochówku. A tych brakuje. Gorzowski magistrat podjął decyzję o poszerzeniu cmentarza o prawie dwa hektary. Kwotę zaplanowano już w tegorocznym budżecie.

Poszerzenie kompleksowo

 – Szczecińska firma Budomex przejęła już plac budowy, na realizację inwestycji ma dziewięć miesięcy. Lista robót budowlanych jest długa. Przed wykonawcą zadanie ukształtowania pod pochówki 1,9 ha terenu oraz budowa przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ciągów pieszych, punktów czerpalnych wody i osłon śmietników – mówi portalowi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.  W ramach inwestycji zaplanowano demontaż, renowację i ponowny montaż starego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia, budowę kolumbarium oraz wycinkę, nasadzenia i przesadzenie drzew.

Będzie wycinka

Prace wiążą się także z koniecznością wycinki 62 drzew. Wykonawca otrzymał na to zgodę na podstawie wniosku skierowanego do Marszałka Województwa Lubuskiego. Chodzi o gatunki: śliwa domowa, czeremcha amerykańska, brzoza brodawkowata, jabłoń domowa, topola osika, robinia akacjowa oraz czterech skupin krzewów (żarnowic miotlasty). Wykonawca następnie dokona nasadzeń ponad 200 sztuk drzew.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content