Na tapecie Polski Ład i Nasz Zabytek. Czy będą z tego pieniądze?

Spotkanie odbyło się oczywiście w formie zdalnej
Realizacja projektów w ramach Polskiego Ładu oraz konkurs „Nasz Zabytek” – to tematy rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z dyrekcją regionu lubuskiego BGK Edytą Płanką i Mateuszem Turem.

Województwo Lubuskie będzie beneficjentem rządowego funduszu Polski Ład – programu inwestycji strategicznych. W pierwszej edycji dofinansowanie uzyskały dwa zgłoszone przez samorząd województwa projekty.

Droga i hala

Pierwszy dotyczy „Przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” – kwota przyznanego dofinansowania wynosi 30 mln zł. Drugi projekt, który znalazł się na liście do dofinansowania dotyczy budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście. Całkowity koszt budowy takiej sali to jest 4,4 mln zł. Dofinansowanie: 3,9 mln zł. Do drugiej edycji Lubuskie do dofinansowania zgłosiło dwa etapy obwodnicy Drezdenka, ciągi komunikacyjne w szpitalach oraz modernizację muzeum w Ochli. Program realizowany będzie poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. O szczegółach marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z dyrekcją regionu lubuskiego BGK.

Nasz Zabytek

Rozmowa dotyczyła także startującego 7 lutego konkursu Nasz Zabytek, organizowanego przez Fundację Most the Most. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym chcą przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie do 1 mln zł. Samorząd województwa będzie promował konkurs.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content