Przeprowadzka “Medyka”. Emocje i… nieścisłości

Trwa dyskusja nad miejscem, gdzie kształcić będą się przyszli medycy. Fot. pixabay
W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiają się w debacie na temat przeniesienia zielonogórskiego „Medyka”, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego przedstawił fakty

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w debacie na temat przeniesienia siedziby CKZiU „Medyk” z Zielonej Góry do Sulechowa, Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawił fakty.

Terminy są dotrzymywane

– zgodnie z procedurą obowiązującą w przypadku zmiany siedziby szkoły do zaopiniowania przez reprezentatywne związki zawodowe powinien być przesłany projekt uchwały o zamiarze przekształcenia CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy niż 30 dni. 5 stycznia br. do związków zawodowych zostały wysłane pisma z wnioskiem o zaopiniowanie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia CKZiU „Medyk” poprzez zmianę siedziby szkoły. Na obecnym etapie procedowania wszystkie terminy są dotrzymywane.

Zwrotu nie będzie

Nieprawdą jest, że zmiana siedziby „Medyka” spowoduje zwrot 3,4 mln zł w związku z naruszeniem procedur realizowanego przez szkołę projektu unijnego pn. „Z Medykiem w przyszłość” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 trwałość w projektach współfinansowanych z EFS nie dotyczy środków trwałych ani zatrudniania pracowników. W przypadku projektu realizowanego przez CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze w przypadku przeniesienia siedziby szkoły, sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu zostałoby przeniesione do nowego obiektu i dalej będzie wykorzystywane w celach edukacyjnych.

Koszt jest niższy

Nieprawdą jest, że roczny koszt utrzymania budynku w Sulechowie, do którego mógłby zostać przeniesiony „Medyk”, wynosi 1,5 mln zł. Z informacji Uniwersytetu Zielonogórskiego – do którego należy obiekt – wynika, że obecnie koszt utrzymania budynku w skali roku to 105 tys. zł. Tak więc nawet po ewentualnym uruchomieniu w nim placówki, roczny koszt może być niższy niż w przypadku budynku w Zielonej Górze.

Nadmieniam, że konsultacje w sprawie przeniesienia „Medyka” trwają nie tylko na oficjalnych spotkaniach. Zarząd Województwa Lubuskiego analizuje każdą informację i opinię środowisk zaangażowanych w tę sprawę. Konsultacje trwają do 5 lutego br.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content