Nikt “Medyka” nie wyrzuca. Na przeprowadzce wszyscy zyskają. Prawie

Trwają konsultacje, czy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze ma zostać przeniesione do Sulechowa. Rozmowy na ten temat z udziałem dyrektora szkoły toczą się od 2017 r.

„Urząd Marszałkowski wyrzuca Medyk z Zielonej Góry” – taki transparent można było zobaczyć przed halą CRS podczas meczu koszykówki. Zielonogórski „Medyk” kształci w zawodach medycznych od 60 lat. Niedawno szkoła obchodziła jubileusz. Teraz jej budynek miałby przejąć Szpital Uniwersytecki – Uniwersytet Zielonogórski ma w szpitalnej spółce 51 proc. udziałów. Uczelnia oddałaby za to placówce część swojej bazy w Sulechowie.

– Sprawa jest wrażliwa, wszyscy zdajemy sobie z tego doskonale sprawę i dlatego podjęliśmy transparentne, otwarte działania związane nie z likwidacją szkoły, a z jej przeniesieniem, do czego jako organ stanowiący mamy prawo, podobnie, jak przekazać sprawę do zaopiniowania przez kuratora – mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki. – To nie jest jakieś nasze widzimisię lub próba zrobienia komuś na złość, kierujemy się dobrem służby zdrowia.

Rozmowy trwają od 2017 r.

Pierwsze spotkanie w sprawie „Medyka” odbyło się już w 2017 r.

– Na każdym etapie byliśmy w kontakcie z dyrektorem szkoły Jarosławem Marcinkowskim. Wielokrotnie spotykaliśmy się i rozmawialiśmy – dodaje wicemarszałek Porycki.

W ubiegłym roku dyrektor Marcinkowski kilkakrotnie uczestniczył w rozmowach na temat przenosin szkoły. M.in. na przełomie kwietnia i maja z jego udziałem odbyły się trzy wizyty w trzech lokalizacjach, które były rozpatrywane pod kątem nowej siedziby dla „Medyka”. W 2021 r. władze szpitala rozmawiały też z radnymi Prawa i Sprawiedliwości Bożeną Ronowicz i Zbigniewem Kościkiem (nauczycielami w szkole). – Oglądaliśmy obiekt OHP, który jest po drugiej stronie ulicy od budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. To obiekt, który wskazali mi pani Ronowicz i pan Kościk, jako możliwy do pozyskania i w dobrej lokalizacji. W tamtym czasie to przedstawiciele partii Gowina zarządzali ministerstwem pracy, pod które podlegają OHP. Na wizytacji była pani wiceminister pracy. Obiecywała pomoc. Ale to co wydarzyło się w koalicji rządzącej, spowodowało, że odsunięto ich od decyzji. Dlatego rozmawiałem z posłem Astem, jednak nie potwierdził on już możliwości pozyskania tego obiektu dla szpitala – mówi prezes lecznicy Marek Działoszyński.

24 listopada ub. r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego doszło do spotkania z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, wicemarszałka Łukasza Poryckiego, wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna, posła na Sejm RP Waldemara Sługockiego, prezesa Szpitala Uniwersyteckiego Marka Działoszyńskiego, rektora UZ Wojciecha Strzyżewskiego oraz radnego województwa lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego. W trakcie spotkania dyrektor Marcinkowski został poinformowany o kontynuacji pomysłu przeniesienia „Medyka” do Sulechowa i rozpoczęciu w tej sprawie procedury formalnej. Zgodnie z nią, 5 stycznia zostały wysłane pisma do zaopiniowania przez związki zawodowe projektu uchwały o zamiarze przeniesienia siedziby szkoły.

Na szali jest Lubuskie Centrum Onkologii

Szpital Uniwersytecki dynamicznie się rozwija. Powstało Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, obiekty przechodzą termomodernizację, w trakcie budowy jest oddział intensywnej terapii. – Jednym z koniecznych czynników rozwoju szpitala jest rozszerzenie bazy lokalowej, co pozwoli na racjonalne rozmieszczenie komórek struktury jednostki zarówno w sferze medycznej, dydaktycznej jak i administracyjnej. Każdy z wymienionych elementów jest częścią integralną całego systemu i pomijanie któregokolwiek z nich może zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

– Szpital Uniwersytecki w tym celu realizuje obecnie potężne inwestycje w zakresie termomodernizacji całego kompleksu, buduje oddział intensywnej terapii, przygotowuje rewitalizację związaną również z wyburzeniem starych obiektów nie spełniających obecnych standardów. Na ten cel pozyskaliśmy w ramach rządowego programu 30 mln zł. Uzyskaliśmy również zgodę na budowę Lubuskiego Centrum Onkologii. Na tym etapie inwestycja została wpisana do Wojewódzkiego Programu Transformacji. Dlatego od trzech lat prowadzimy rozmowy, wizje lokalne i konsultacje w sprawie włączenia obecnej siedziby „Medyka” w strukturę Szpitala Uniwersyteckiego. Działania te są prowadzone wspólnie z dyrekcją „Medyka”, zarządem szpitala i Uniwersytetem Zielonogórskim, który posiada 51 procent udziałów w szpitalu Uniwersyteckim. Lubuskie Centrum Onkologii będzie obejmowało m.in. budowę nowego 4-kondygnacyjego budynku, w którym znajdą się oddziały chirurgii onkologicznej, otorynolaryngologii, hematologii, genetyki klinicznej, a w przyszłości także transplantologii oraz gabinety poradni: chirurgii onkologicznej, hematologicznej, otorynolaryngologicznej. Pacjenci onkologiczni będą mogli skorzystać z kompleksowej diagnostyki m.in. Pracowni Medycyny Nuklearnej z aparatem PET (Pozytonowej Tomografii Emisyjnej) i aparatem do scyntygrafii (Gammakamera).

Lubuska marszałek podkreśla, że szpital leczy rocznie 180 tys. pacjentów, zatrudnia 700 pielęgniarek, 306 lekarzy, 24 ratowników. Prowadzi 26 oddziały kliniczne,44 poradnie i zapewnia szkolenia dla 720 studentów medycyny. – Szpital trzeci rok walczy na pierwszej linii frontu z pandemią, nie zdalnie, lecz twarzą w twarz z covidem – dodaje E. Polak.

Działania mające na celu przejęcie w zasoby szpitala budynku „Medyka” poparło Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego wskazując, że rozwój lecznicy jest niezbędny do utworzenia Lubuskiego Centrum Onkologii.

Przeniesienie nie oznacza likwidacji

Argumenty przeciwników przenosin „Medyka” to: dojazdy do Sulechowa, z powodu którego z pracy zrezygnują nauczyciele; utrudnione kontakty z zielonogórskimi podmiotami, z którymi „Medyk” prowadzi kształcenie praktyczne; nieprzystosowane do zajęć w zawodach medycznych pomieszczenia w Sulechowie. Pracownicy „Medyka” twierdzą, że przeniesienie szkoły przyczyni się do jej likwidacji. W oficjalnych stanowiskach pokazują także, że przeniesienie placówki do Sulechowa niekorzystnie odbije się na rachunkach. Koszty utrzymania budynku w Zielonej Górze to 400 tys. zł, w Sulechowie to rzekomo 1,5 mln zł…

Kwestię dojazdów nauczycieli do Sulechowa można rozwiązać poprzez odpowiednie ułożenie planu zajęć oraz np. dofinansowanie kosztów. Odpowiedni plan zajęć pozwoli również słuchaczom pogodzić naukę z praktykami czy pracą zawodową. Przeniesienie nie oznacza likwidacji szkoły, nie tylko dlatego, że takie przypadki nie są znane. Tu mamy do czynienia z dorosłymi słuchaczami, którzy mają większe możliwości przemieszczania się.

Żaden majątek

Obecny budynek „Medyka” jest modernizowany pod potrzeby nowych pracowni i tak samo będzie w Sulechowie. Tam również przeprowadzone zostaną niezbędne prace. Nie będzie też problemów z przeniesieniem sprzętu „Medyka”, trafi on do przygotowanych pomieszczeń laboratoryjnych. Wstępne wyliczenia i zebrane informacje wskazują, że koszty utrzymania budynku w Sulechowie będą na podobnym poziomie do tych w Zielonej Górze. Podobnie przystosowanie pomieszczeń na potrzeby „Medyka” w Sulechowie to nie wydatek kilku milionów zł. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że to koszt około 900 tys. zł. Oczywiście szacunki zostaną zweryfikowane po ostatecznej decyzji kuratora wyrażającą zgodę na przeniesienie placówki.

Nie jest również zagrożone unijne dofinansowanie do projektu „Z Medykiem w przyszłość”. Sprzęt i wyposażenie zakupione w jego ramach zostałyby przeniesione do nowego obiektu i dalej będą wykorzystywane w celach edukacyjnych.

Co z budynkiem „Medyka”?

Jeśli decyzja Kuratora Oświaty będzie pozytywna, przy jednoczesnym kontynuowaniu nauczania zdanego, już od marca będzie mógł się rozpocząć proces przenoszenia do Sulechowa, a będzie zintensyfikowany w miesiącach wakacyjnych.

W budynku „Medyka” planowana jest baza dydaktyczno-kliniczna z pododdziałem administracyjnym. Będą to sale seminaryjne dla studentów Collegium Medicum UZ, realizujących zajęcia szpitalne, sale szkoleniowe (szkolenia z zakresu szycia chirurgicznego, USG, EKG, badań laboratoryjnych np. morfologii), sale sympozyjne (organizowane konferencje naukowe przez szpital i Collegium Medicum UZ), kliniczny magazyn apteczny, gdzie są gromadzone leki na potrzeby całego szpitala uniwersyteckiego w tym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz pododdział administracyjny z księgowością, obsługą projektów, kadrami, obsługą wniosków pacjentów i epidemiologią.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content