Przepisy Polskiego Ładu tworzą labirynt. I jak prowadzić tutaj biznes

Dyskutowano o Polskim Ładzie. Fot. lubuskie.pl
Gospodarcza inauguracji roku 2022 stała pod znakiem Polskiego Ładu. Członek zarządu Marcin Jabłoński podpisał aneks do umowy zwiększający kwotę dofinansowania utworzenia Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Tegorocznym tematem konferencji, której organizatorem była Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa przy współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Uniwersytetem Zielonogórskim, były zmiany, jakie wprowadza w życiu gospodarczym Polski Ład. Nowe regulacje będą miały bowiem istotny wpływ na sytuację finansową większości przedsiębiorstw w Polsce.

W labiryncie Polskiego Ładu

Do udziału zostali zaproszeni znakomici goście, którzy starali się przybliżyć uczestnikom zawiłości związane z Polskim Ładem. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Witold Modzelewski, współtwórca systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług, akcyzy oraz ordynacji podatkowej. W latach 1992–1996 pełnił funkcję wiceministra finansów RP.

W trakcie spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim Marcin Jabłoński zapewniłże zarząd województwa jest w pełnej gotowości do wspierania działalności gospodarczej lubuskich przedsiębiorców. Przypomniał, że w poprzednich dwóch perspektywach samorząd województwa, korzystający ze środków unijnych, wsparł lubuski biznes kwotą blisko miliarda złotych.

– W poprzedniej perspektywie było to 417 milionów złotych, w tej kończącej się obecnie niespełna 600 milionów złotych. I także w kolejnych latach, w kolejnym budżecie związanym ze środkami unijnymi, także gospodarka będzie na miejscu pierwszym – zapewnił członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński. 

W poprzednich dwóch perspektywach samorząd województwa, korzystający ze środków unijnych, wsparł lubuski biznes kwotą blisko miliarda złotych.
Samorząd wspiera lubuski biznes i zwiększa dofinansowanie

Podczas spotkania, które z uwagi na sytuację pandemiczną odbyło się w formie hybrydowej, członek zarządu woj. lubuskiego, Marcin Jabłoński podpisał aneks do umowy zwiększający kwotę dofinansowania utworzenia w Gorzowie Wlkp. profesjonalnego Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioskodawcą jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

Celem działań będzie wprowadzenie nowych usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Ich odbiorcami będą wszystkie podmioty z sektora MŚP, które będą chciały rozwijać swoją działalność przy wykorzystaniu usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych w różnych grupach tematycznych. Szczególną uwagą zostaną objęci przedsiębiorcy z obszaru Inteligentnych Specjalizacji. Planuje się, iż wsparcie otrzyma, w grupie wszystkich firm, ponad 80 proc. przedsiębiorstw działających w obszarze RIS. Liczba MŚP objętych wsparciem w zakresie usług prorozwojowych wynosi 40 przedsiębiorców.

– Chciałem panu prezesowi Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej,Jerzemu Korolewiczowi pogratulować faktu podjęcia tego projektu, który zbliża się do końca. Czekamy na uroczyste otwarcie. Mam nadzieję, że już niebawem, wiosną. A teraz udało nam się pozyskać kolejnych blisko 800 tys. zł po to, by ten obiekt był nie tylko piękny, odnowiony, ale też by zapewnić możliwości wykorzystania najnowszych pomocy teleinformatycznych, multimedialnych i tego wszystkiego, co będzie potrzebne państwu do rozpoczęcia intensywnej działalności. Po to, żeby to miejsce pozytywnie promieniowało na cały region, na całą lubuską gospodarkę – powiedział Marcin Jabłoński.

  • Wartość całkowita projektu: 11 259 931,72 zł
  • Dofinansowanie: 9 231 496,70 zł (8 485 396,70 zł + 746 100,00 zwiększenia)
  • Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. (prace przygotowawcze) 02.04.2020 r. – 30.06.2022 r.
Celem działań będzie wprowadzenie nowych usług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
Uniwersytet Zielonogórski wyciąga rękę do przedsiębiorców

Podczas spotkania ofertę współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego dla przedsiębiorców przedstawiła prorektor ds. współpracy z gospodarką, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska.

Następnie uczestnicy mogli wysłuchać wykładu głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej, Piotra Soroczyńskiego, który podsumował stan polskiej (i nie tylko) gospodarki w czasie pandemii i starał się nakreślić możliwe scenariusze ekonomiczne na najbliższy rok.

O Polskim Ładzie i zmianach w podatkach w 2022 r. mówił z kolei prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych.

Na koniec odbyła się debata gospodarcza, w której udział wzięli:

  • Jerzy Korolewicz, prezes Zarządu ZIPH,
  • prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych,
  • Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej,
  • Henryk Maciej Woźniak, marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego,
  • Jarosław Flakowski, dyr. departamentu Rozwoju i Innowacji UMWL,
  • Krzysztof Kielec, prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  • dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor ds. rozwoju i finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

W ten weekend świętował Park Mużakowski

– Park Mużakowski to nasza perełka, ale też modelowy przykład polsko-niemieckiej współpracy – powiedział wicemarszałek lubuski Sebastian Ciemnoczołowski, wsiadając do pociągu zmierzającego w kierunku Łęknicy.

Więcej pieniędzy na nowe żłobki

Środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pozwoliły obecnemu rządowi zwiększyć kwotę na program „Aktywny Maluch” aż o 1 mld zł. – W sumie mamy na

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content