Odwołanie dyrektora Medyka. Oświadczenie marszałek Elżbiety Anny Polak

Dyroktor Medyka odwołany. Fot. Łukasz Wawer
W piątek Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie odwołania Jarosława Marcinkowskiego ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze. Powodem było naruszenie zapisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyrektor Marcinkowski prowadził działalność gospodarczą, co jest zabronione prawem m.in. dla kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Ponadto zwrócono uwagę, że dyrektor w oświadczeniach majątkowych w latach 2015-2021 w punkcie VI zamieszczał wpis “nie dotyczy” oznaczający, iż nie prowadzi działalności. W związku z powzięciem informacji o podejrzeniu poświadczenia nieprawdy urząd marszałkowski dokonał szczegółowej analizy składanych przez dyrektora oświadczeń majątkowych oraz innej aktywności. Jak wynika z rejestru KRS, Jarosław Marcinkowski był założycielem Fundacji Opus Magnum, która jest organem prowadzącym konkurencyjnej szkoły pod nazwą Medyczna Szkoła Zawodowa w Zielonej Górze. Jest także współwłaścicielem budynku pan J. Marcinkowski.

Głos w sprawie zabrała marszałek Elżbieta Anna Polak. W oświadczeniu czytamy: „Oświadczenie na lubuskie.pl przedstawia stan faktyczny i prawny w sposób obiektywny i rzetelny, wszystko wyjaśnia. Urząd Marszałkowski nie prowadzi śledztwa w sprawie prawdomówności dyrektorów naszych jednostek. Dyrektor Medyka w swoich oświadczeniach pisał, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, Sprawa przeniesienia szkoły wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej szkołą i jej dyrektorem. Zostały ujawnione fakty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez dyrektora , a prawo  tego zabrania. Dlatego dyrektor został odwołany.

Temat przeniesienia Medyka jest omawiany z dyrektorem szkoły, zarządem szpitala i UZ od kilku lat. W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo intensywnie, rozmowy, wizje lokalne, wspólne szukanie siedziby z udziałem radnych PIS Bożeną Ronowicz, Zbigniewem Kościkiem, posłem Materną, Astem….a czas płynął. Szkołę reprezentuje dyrektor, który dobrze wiedział o planach zarządu. Gdy zarząd wojew. podjął uchwałę o zamiarze przeniesienia siedziby Medyka do Sulechowa rozpoczęła się publiczna debata… wpłynęło siedem oficjalnych stanowisk, tylko jedna opinia negatywna, ani jednej inicjatywy spotkania, rozmowy, ze strony kadry szkoły, ale za to festiwal medialnych występów, wywiadów. Oczywiście są przeciwnicy i zwolennicy tego projektu, każdy ma prawo się wypowiedzieć. To Zarząd wojew. zaprosił do rozmowy dyrektora szkoły i wysłuchał jego argumentów, wyjaśniliśmy ,i sprostowaliśmy nieprawdziwe informacje. Zaprosiliśmy też do rozmowy zarząd szpitala, klinicystów, nasze stanowisko zaprezentowaliśmy na komisjach sejmiku. Cztery klubu sejmiku poparły projekt uchwały, dlatego uchwała została skierowana na najbliższą sesje sejmiku. Jeżeli sejmik podejmie uchwałę o zamiarze przeniesienia siedziby Medyka to zgodnie z procedurą zarząd wojew. ma obowiązek poinformować nauczycieli i słuchaczy. I to wtedy odbędą się z nimi spotkania i rozmowy. Podejmowaliśmy wiele takich trudnych decyzji, gdy np. tworzyliśmy kierunek lekarski i szpital uniwersytecki też były protesty, osobiście spotkałam się ze wszystkimi związkami zawodowymi i protestującymi , też była to obrona byłego dyrektora….a dzisiaj wszyscy widzą jak bardzo te zmiany były potrzebne”.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content