Samorządowcy spotkają się przy okrągłym stole. Temat? Uchodźcy, ale nie tylko

Spotkanie samorządowców w Warszawie. Fot: Ewelina Lach/UM Warszawa
– My w naszych małych ojczyznach możemy wiele problemów diagnozować i szybko je rozwiązać, ale tu potrzebne są długofalowe działania systemowe – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas spotkania zespołu ds. uchodźców z Ukrainy.

W poniedziałek, we wrocławskiej Hali stulecia zasiądą przy okrągłym stole samorządowcy aby omówić najważniejsze problemy, z którymi borykają się regiony, czyli nasz kraj. Na pierwszy plan wysuwa się naturalnie Ukraina i uchodźcy przybywający do naszego kraju, ale będzie również mowa o gospodarce, polityce, służbie zdrowia… Do udziału w obradach zaproszono zarówno władzę wykonawczą (premiera i polski rząd, jak i prezydenta Polski), jak i ustawodawczą (marszałków Sejmu i Senatu). To otwarte spotkanie, którego inicjatorem są samorządowcy z Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski.

Hala Stulecia. Fot pixabay
Egzamin z solidarności

– Potrzebna jest jeszcze większa mobilizacja. Bezpośrednie wsparcie dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i samorządów. Musimy być gotowi na maraton pomocowy, na kolejne fale uchodźców, szczególnie, że rozwiązań systemowych w Polsce wciąż nie ma – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

W Polsce mieszka już ponad 3,1 mln Ukraińców. Dużą część wysiłku związanego z przyjmowaniem oraz pomocą uchodźcom wzięły na siebie samorządy i organizacje pozarządowe. Aktywnie wspierają ich w tym przedsiębiorcy i środowiska akademickie. Samorządy są też w stałym kontakcie i współpracy z administracją rządową. Jak działać przez najbliższe lata?

– Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek zdajemy egzamin z naszej solidarności. Patrząc na postawę Polek i Polaków widzę, że nie uchylamy się od niego, więcej – zdajemy ten test z człowieczeństwa celująco. Bardzo za to dziękuję. Jednak przed nami nie pomocowy sprint, a bardzo długi marsz, do którego musimy być przygotowani – podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Musimy być gotowi na pomoc dla Ukraińców, którzy zostaną z nami przynajmniej przez kilka lat. Są to przede wszystkim kobiety i dzieci.

Plik ważnych tematów

Obrady zostały podzielone na osiem podstolików z udziałem samorządowców, Ukraińców, NGO-sów, przedstawicielami biznesu, nauki i rządu. Dyskusja i praca w kilkunastoosobowych składach stolikowych przebiegać będzie wokół następujących tematów: integracja społeczna i działania obywatelskie, rynek pracy, gospodarka i ekonomia społeczna, mieszkalnictwo, edukacja i nauka, finanse, podział zadań i legislacja, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, wsparcie Ukrainy, sieciowanie i współpraca europejska. Koordynatorem stolika dot. ochrony zdrowia i pomocy społecznej jest – wraz z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem – marszałek Elżbieta Anna Polak.

Kilka dni temu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się z kolei pierwsze merytoryczne spotkanie Zespołu ds. uchodźców z Ukrainy, który powołała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona samorządowa zaapelowała do rządu o pilne wsparcie w kluczowych obszarach pomocy dla obywateli Ukrainy. Edukacja, zdrowie, polityka społeczna i praca oraz relokacja uchodźców to kluczowe obszary, które wymagają wsparcia władz centralnych.

Uchodźcom na zdrowie

– Parę miesięcy temu apelowaliśmy już o stworzenie spójnej polityki dotyczącej imigrantów, którzy są też szansą dla Polski. Cieszę się, że taki zespół powstał bo uchodźcy byli w Polsce, są i będą. Wiele rzeczy udaje nam się z rządem posunąć razem do przodu. Ale chodzi nam o politykę długofalową – mówi Jacek Karnowski, współprzewodniczący zespołu ds. uchodźców.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak przedstawiła podczas spotkania problemy związane ze świadczeniem pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy. W szpitalach pojawili się ukraińscy pacjenci, ale nie zmieniły się kontrakty z NFZ (ryczałty nie uległy zwiększeniu) i wymagają one renegocjacji. Tylko w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze jest leczonych 205 osób z Ukrainy, natomiast  w szpitalu w Gorzowie – 294 osoby. Marszałek apelowała o zmianę wysokości stawek na świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, bo choćby w przypadku pacjentów przewlekle chorych są one za niskie. Do tego dochodzą koszty tłumaczenia dokumentacji medycznej pacjentów chorych przewlekle i onkologicznie. Zwróciła też uwagę, by przyspieszyć wydawanie zgód na pracę pielęgniarek i lekarzy z Ukrainy w polskich placówkach służby zdrowia oraz rozwiązać problem z finasowaniem tłumaczenia dokumentacji do zezwoleń na pracę personelowi medycznemu. Jest także potrzeba zatrudnienia asystenta lekarza, by język nie stanowił bariery. – Zdiagnozowałam, że w lubuskich szpitalach możemy zatrudnić 400 osób – powiedziała marszałek Polak.

– My w naszych małych ojczyznach możemy wiele problemów diagnozować i szybko rozwiązać, ale tu potrzebne są długofalowe systemowe rozwiązania – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. – Potrzebny jest spójny program lepszej pomocy dla Ukraińców ze wskazaniem montażu finansowego z rożnych źródeł. Mamy Fundusze Europejskie. Staramy się o specjalny europejski program pomocowy.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content