Samorządowcy dyskutowali o uchodźcach, pieniądzach i służbie zdrowia

Spotkanie samorządowców w Poznaniu
W Poznaniu obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rozmowy skupiły się wokół finansów samorządów, reformy służby zdrowia, oświaty i pomocy uchodźcom. W pracach uczestniczyła Elżbieta Anna Polak.

Podczas II Nadzwyczajnego Zjazdu Samorządowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego spotkali się przedstawiciele samorządów różnego szczebla z całego kraju. To reprezentanci różnych korporacji samorządowych: Związku Województw RP, Związku Gmin Wiejskich, Unii Miasteczek Polskich i Związek Miast Polskich. Ale wszyscy mówili jednym głosem.

– Spotkaliśmy się, by wypracować wspólne stanowisko, które zostanie przedstawiane podczas posiedzeń ze stroną rządową. Dotyczy ono różnych tematów. Tym najważniejszym są finanse, bo od nich wszystko się zaczyna. Tyle samorządu w naszym działaniu, ile własnych pieniędzy. Jeżeli część z nich nam się zabiera, to zaczynają się problemy, których nie zrekompensuje żadna subwencja – stwierdził starosta poznański Jan Grabkowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poznańskim hotelu Mercure.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak zwróciła uwagę na problem pomocy dla uchodźców: – Potrzebujemy nowej, długofalowej polityki migracyjnej i zmian systemowych. Proponujemy szereg praktycznych rozwiązań zakresu edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, mieszkalnictwa i pracy, które pomogą obywatelom Ukrainy w codziennym życiu w Polsce.

O coraz mniejszych dochodach własnych samorządów mówił z kolei Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn i wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich. Obecną sytuację w oświacie, która wymaga ciągłego dofinansowania ze strony samorządów, przybliżył Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic i prezes Unii Miasteczek Polskich, problemy związane z energetyką nakreślił Marek Wójcik, ekspert do spraw legislacyjnych w Związku Miast Polskich, a o kłopotach samorządowców związanych z polityką dotyczącą odpadów opowiadał Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich.

Samorządowcy pracowali bowiem nad następującymi zagadnieniami:

  • nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • finansowanie zadań oświatowych,
  • wyegzekwowanie działań osłonowych dla samorządów w związku ze zmianami cen energii elektrycznej, gazu i oleju opalowego,
  • rola samorządów w gospodarce odpadami, w sytuacji braku systemowych rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta,
  • rządowa propozycja „restrukturyzacji” szpitali,
  • wsparcie przez samorządy uchodźców z Ukrainy.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego to platforma, gdzie wypracowywane są wspólne stanowiska między przedstawicielami rządu oraz gmin, miast, powiatów i województw wobec problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i polityką państwa względem niego. Komisja rozpatruje także sprawy z tego obszaru, znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych. W jej skład wchodzi 24 przedstawicieli rządu i samorządu, po 12 z obu stron.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Magdalena Podhajecka

Po co nam kultura? [KOMENTARZ]

Latem kwitną nie tylko ogródki, ale i kultura. Kibicujemy naszym na igrzyskach olimpijskich, świętujemy dożynki czy delektujemy się muzyką pod gołym niebem. Ale po co

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content