Zarząd Województwa powołał nowego dyrektora WORD

Siedziba WORD w Gorzowie W.lkp. Fot. WORD
Nowy dyrektor gorzowskiego WORD. Przez trzy miesiące funkcję tę będzie pełnił Grzegorz Duszkiewicz. Po tym czasie zostanie ogłoszony konkurs na nowego sternika placówki.

Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą – na okres trzech miesięcy – powierzył tę funkcję Grzegorzowi Duszkiewiczowi, który w gorzowskim Ośrodku był kierownikiem wydziału egzaminacyjno-szkoleniowego. Po tym czasie nowy dyrektor WORD zostanie wybrany w drodze konkursu.

Decyzja o odwołaniu dotychczasowego dyrektora zapadła kilka dni temu. Zarząd województwa uznał jednak, że dla dobra samej instytucji i aby WORD mógł skutecznie funkcjonować, jej dyrektor nie może zajmować się w tej chwili udowadnianiem swojej niewinności.

Fot. WORD Gorzów Wlkp.

– Stąd na posiedzeniu zarządu podjęliśmy decyzję o jego odwołaniu i powierzeniu jego obowiązków innej osobie. Oczywiście podtrzymujemy przekonanie o obowiązującej zasadzie domniemania niewinności, ale o tym, jak było w rzeczywistości, rozstrzygną ostatecznie uprawnione do tego organy – podkreślił Marcin Jabłoński.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content