Kolejny skarb znaleziony przez przypadek

No, może nie do końca przez przypadek. W okolicy Słubic w pole ruszyli pasjonaci historii z detektorami metalu w ręce. Co ważne, mieli na podobne działania zgodę służb konserwatorskich. Wprawdzie skarb jest brązowy, ale na wagę złota.

Dwa tygodnie temu do siedziby Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęło zawiadomienie o odkryciu przez stowarzyszenie Drossen Lubuskie przedmiotów z epoki brązu. Do odkrycia przedmiotów doszło podczas poszukiwań zabytków z wykorzystaniem wykrywaczy metali na które stowarzyszenie uzyskało pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozproszony depozyt przedmiotów został odkryty w powiecie słubickim na tzw. „Rysiowym Polu”. Depozyt przedmiotów wykonanych z brązu składa się z trzech sierpów, dwóch siekierek, czterech bransolet (w tym trzech ornamentowanych), sześciu kółek, dwóch fragmentów pręta oraz fragmentu szpili brązowej. Ponadto wśród przedmiotów zarejestrowano odpady poodlewnicze. Zabytki w najbliższej przyszłości zostaną przekazane do placówki muzealnej, gdzie podda się je niezbędnym pracom konserwatorskim.

Miejsce znalezienia artefaktów zostało wyłączone z poszukiwań zabytków, a w przyszłości planowane jest przeprowadzenie niezbędnych badań weryfikacyjnych i włączenie nowoodkrytego stanowiska do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Archeolodzy jeszcze nie wypowiadają się na temat znaczenia znaleziska. Jednak trudno nie skojarzyć go z poprzednimi znaleziskami tzw. skarbów odlewników lub brązowników. Wskazuje na to niejednorodny charakter odkrytych przedmiotów (ozdoby, uzbrojenie, przedmioty gospodarcze), odpada poodlewnicze. Na przykład poprzednie takie znalezisko, z okolic Gubina, wiązane jest z wytwórstwem społeczności kultury łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu i datować wstępnie na IV okres epoki brązu (1000-800 lat p.n.e.). Zresztą w Lubuskiem takich odkryć było już kilka. Ponieważ czasy były wówczas burzliwe, a brąz na wagę złota, brązownicy często ukrywali swoje skarby…

A tak na marginesie. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poszukiwanie zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Źródło: LWKZ/N. Burzyński. Zdjęcia LWKZ

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content