Kobiety Autentyczne w nowej perspektywie. Finansowej

Spotkanie odbyło się w formie zdalnej
Dofinansowanie, rewitalizacja, innowacyjność – to tematy poniedziałkowego spotkania marszałkini Elżbiety Anny Polak, posłanki Krystyny Sibińskiej i prezeski Fundacji dla Kobiet Autentycznych Renaty Gabarkiewicz.

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak wspiera przedsiębiorcze, aktywne kobiety. I w poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. wzięła udział (w częściowo zdalnym) spotkaniu z posłanką Krystyną Sibińską, prezeską Fundacji dla Kobiet Autentycznych Renatą Gabarkiewicz z gorzowskiej firmy Silcare, dyrektorami departamentów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Stawiamy na partnerstwo

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach wsparcia Inkubatora Przedsiębiorczych Kobiet w nowej perspektywie finansowej. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że premiowane będą partnerstwa. – Największe szanse będą miały projekty hybrydowe, bo aż plus 10 pkt. Zachęcam do łączenia sił z partnerami biznesowymi, samorządem i parkiem naukowo- badawczym – przekonywała.

Jak podkreślała Sylwia Pędzińska – dyrektor Departamentu Zarządzania RPO projekt Inkubator Przedsiębiorczości dla kobiet w Gorzowie Wlkp. może uzyskać wsparcie w ramach Priorytetu 1 – Nowoczesna gospodarka. – Główne typy projektów planowane do realizacji w ramach działań w tym priorytecie to m.in. rozwój proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw realizowanych przez akredytowane podmioty, m.in. ośrodki badawcze, ośrodki innowacji, IOB, w tym komercyjne, świadczone w systemie popytowym, w tym w formie bonów. Planowana alokacja na tego typu działania wynosi ponad 28 mln euro – wyjaśniła.

Mówiono także o dobrych praktykach w zakresie wsparcia tego typu partnerstw w ramach kończącej się perspektywy. – W obecnej perspektywie w ramach RPO są realizowane 4 projekty w oparciu o które będą działały inkubatory przedsiębiorczości. Realizować je będą: Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie “Polska Izba Rozwoju Elektromobilności”, Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. oraz  GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. Realizacja wszystkich tych projektów ma na celu wsparcie rozwoju lubuskich przedsiębiorców. A działania w partnerstwie dają szanse na lepsze efekty – mówił Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWL.

Inkubator w willi

Podczas spotkania rozmawiano także na temat możliwości dofinansowania do rewitalizacji zabytkowej willi, gdzie miałaby się znaleźć siedziba Inkubatora. Jak wyjaśniła dyrektor Sylwia Pędzińska, wsparcie dotyczące modernizacji budynku z przeznaczeniem na inkubator przedsiębiorczości można zrealizować w ramach Priorytetu 6  – Lokalne Lubuskie, w ramach którego realizowane są m.in.  projekty dotyczące restauracji i adaptacji obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego (m. in. Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków zabytkowych i o znaczeniu historycznym oraz obiektów przynależnych do szlaków kulturowych). Alokacja planowana na takie działania wynosi 72 mln euro.

– To ważne, żeby przedsiębiorcze Lubuszanki miały miejsce, w którym mogą liczyć na pomoc i wsparcie w realizacji planów – podkreślała poseł Krystyna Sibińska.

Marszałek Polak wspiera gorzowską Fundację dla Kobiet Autentycznych. M.in. jej trzecie, świętowane w październiku 2021 r., urodziny objęła honorowy patronatem.

Prezeska Fundacji Renata Gabarkiewicz wyznaje: „Praca z wieloma utalentowanymi kobietami zmotywowała mnie do organizacji przestrzeni, gdzie możemy się wspierać, inspirować i motywować. Fundacja dla Kobiet Autentycznych i Spotkania Kobiet Autentycznych to moje marzenia o kobietach szczęśliwych dla samych siebie”.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content