Marszałkowie apelują o równy podział pieniędzy na drogi

Spotkanie marszałków sześciu województw
Marszałkowie sześciu województw, w tym Lubuskiego, mają zastrzeżenia do sposobu podziału “drogowych” pieniędzy. I apelują do premiera o wyrównanie poziomu udzielonych dofinansowań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Nasi mieszkańcy nie zasługują na segregację według klucza politycznego – piszą marszałkowie województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i opolskiego w liście do premiera. Pod listem podpisała się także marszałek Elżbieta Anna Polak. Chodzi o różnice w podziale środków na zadania drogowe. Jak wskazują włodarze regionów, województwa: lubelskie, podkarpackie, bogate – małopolskie, śląskie i dolnośląskie otrzymały dofinansowanie na poziomie 70 proc. – Nasze regiony otrzymały znacznie skromniejsze wsparcie. Uważamy to za nierówne traktowanie obywateli województw – czytamy w apelu. Marszałkowie proszą o wyjaśnienie sprawy oraz apelują o równy podział środków.

Tylko dwie obwodnice

Przypomnijmy, województwo lubuskie otrzymało wsparcie do budowy dwóch obwodnic: Drezdenka i Nowej Soli w wysokości 50 proc. W związku z tak niskim dofinansowaniem i wysokimi kosztami samorząd województwa wraz z samorządami obu miast musieli stworzyć nowy montaż finansowy dla inwestycji.

W przypadku obwodnicy Drezdenka zarząd województwa postanowił zawnioskować do Polskiego Ładu o 65 mln zł, które uzupełnią montaż finansowy budowy dwóch etapów obwodnicy miasta. Montaż ten wygląda obecnie następująco: koszt całkowity budowy III i IV etapu obwodnicy to 172,2 mln zł, finansowanie w ramach rządowego programu budowy obwodnic wynosi 86,1 mln zł, zadeklarowany wkład Drezdenka to 8 mln zł i wkład samorządu województwa to 13,1 mln zł w ramach dochodów własnych. Plus wnioskowane z Polskiego Ładu 65 mln zł.

Jeżeli chodzi o obwodnicę Nowej Soli koszt całkowity to 46,1 mln zł. W ramach rządowego programu projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 50 proc., co daje kwotę 23 mln zł, prezydent Nowej Soli złożył deklarację współfinansowania zadania kwotą 8 mln zł. Warto podkreślić, że miasto już wcześniej partycypowało w przygotowaniu dokumentacji i zakupie gruntów pod inwestycję. Wkład własny województwa do tego zadania to 15 mln zł.

Apel marszałków:

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Magdalena Podhajecka

Po co nam kultura? [KOMENTARZ]

Latem kwitną nie tylko ogródki, ale i kultura. Kibicujemy naszym na igrzyskach olimpijskich, świętujemy dożynki czy delektujemy się muzyką pod gołym niebem. Ale po co

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content