Nasz region dobrze gospodarzy się unijnymi pieniędzmi

W Lubuskiem przyglądamy się każdemu euro. Fot. pixabay
Ponad 4 mld zł Lubuskie pozyskało w latach 2021-2022 na projekty w kończącej się perspektywie. To był kolejny impuls rozwojowy z Brukseli i efekty widać na każdym kroku.

Podczas lutowej sesji Sejmiku radni zapoznali się z aktualnym stanem wykorzystania w regionie środków unijnych. Od lutego 2021 r do stycznia 2022 korzystaliśmy z czterech krajowych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Łączna wartość projektów to ponad 7,2 mld zł. Dofinansowanie wyniosło ponad 4 mld zł. Liczba wszystkich projektów w ramach tego programu 601.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pod względem wartości dofinasowania UE w przeliczeniu na mieszkańca (niemal 2,9 tys. zł), Lubuskie utrzymało piątą pozycję w kraju. Jest to pozytywna wiadomość z uwagi na fakt, że w naszym regionie już w pierwszych latach obecnej perspektywy realizowane były duże pozakonkursowe projekty, m.in. związane z budową drogi S3, które miały dominujący udział w wartości lubuskich projektów we wcześniejszych latach. Wartość projektów realizowanych na terenie regionu to prawie 5,2 mld zł. Dofinasowanie z UE to ponad 2,9 mld zł. Liczba wszystkich projektów w ramach tego programu wzrosła ze 102 do 106.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Warto zaznaczyć, że w okresie od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. wartość dofinansowania bardzo dynamicznie wzrosła o ok. 180 mln zł (tj. z kwoty ok 466 mln zł do kwoty 646 mln zł). Pozytywnie należy ocenić liczbę podpisanych umów w ostatnim roku. Wzrost ze 197 do 235.

Nasz region pod względem wartości dofinansowania w przeliczeniu na mieszkańca zajmuje 14. Miejsce (przed woj. zachodniopomorskim i świętokrzyskim). W latach 2017-2018 było to miejsce ostatnie, a w latach 2019-2020 przedostatnie, co wskazuje ma wyraźny progres w sięganiu po środki na rozwój innowacyjności przez lubuskich beneficjentów. Wartość projektów realizowanych to ponad 1,4 mld zł. Wartość dofinansowania z UE sięgnęła 646 mln zł. Liczba wszystkich projektów w ramach tego programu wzrosła ze 197 do 235.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wskaźniki dotyczące wykorzystania środków w Lubuskiem pozostały na niemal niezmienionym poziomie, w stosunku ro roku poprzedniego. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 129 mln zł. W naszym regionie realizowanych było 26 projektów. Pod względem wartości dofinansowania w przeliczeniu na mieszkańca woj. lubuskie niezmiennie zajmuje 7. miejsce w kraju, co jest satysfakcjonującym wynikiem. Wartość projektów realizowanych to ponad 228,3 mln zł. Wartość dofinansowania z UE – niemal 129,1 mln zł. Liczba wszystkich projektów w ramach tego programu 26.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość dofinasowania wzrosła w okresie od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. o ok. 39 mln zł. natomiast liczba projektów z 213 do 234. Udział woj. lubuskiego w realizacji tego programu pozostał na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich, który biorąc pod uwagę wielkość naszego regionu można określić jako dobry. Przeważającą część realizacji PO WER stanowią projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Pod względem wartości dofinasowania, w przeliczeniu na mieszkańca nasz region przeskoczył o dwie pozycje w górę i znalazł się na piątej pozycji w kraju ( w poprzednim było to siódme miejsce). Wartość projektów realizowanych – ponad 373 mln zł. Wartość dofinansowania z UE – ponad 324,6 mln zł. Liczba wszystkich projektów w ramach tego programu 234.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content