Przeprowadzka “Medyka”. Jest uchwała intencyjna sejmiku

Obrady sejmiku w cieniu pandemii. Rozmowy na ekranie...
To nie decyzja, ale początek kolejnego etapu konsultacji, zbierania opinii i przygotowań. 18 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego było za przyjęciem uchwały intencyjnej w sprawie przeprowadzki. 11 było przeciw. Posiedzenie sejmiku było pełne emocji. Nie zawsze konstruktywnych.

Przeniesienie, a nie likwidacja! – od tygodni Zarząd Województwa Lubuskiego prostuje nieprawdziwe informacje, jakie pojawiają się w związku z ewentualną zmianą siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze. Nie inaczej było w poniedziałek, 14 lutego, czyli w dniu, w którym zaplanowano (w trybie zdalnym) sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Na zwołanej przed obradami konferencji prasowej, członkowie zarządu województwa oraz przedstawiciele sejmikowych klubów radnych koalicji rządzącej – kolejny raz i zgodnie – zapewnili, że podjęta 4 stycznia br. uchwała w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby „Medyka” z Zielonej Góry do Sulechowa jest uchwałą intencyjną i dopiero jej podjęcie otworzy proces konsultacji i spotkań. – Jesteśmy z protestującymi. Też jesteśmy przeciwni likwidacji Medyka. Potrzebujemy dialogu, konsultacji, które otworzy dopiero uchwała intencyjna sejmiku w sprawie przenosin szkoły – dodała podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapraszamy do rozmów

Marszałek podkreślała, że choć w mediach społecznościowych wylało się sporo goryczy, nikt z kadry czy słuchaczy „Medyka” nie poprosił wcześniej o spotkanie z nią czy z Zarządem. – Tymczasem my chcemy się spotykać i rozmawiać – deklarowała E. Polak, a trzy godziny później przyjęła w swoim gabinecie, i w obecności mediów, delegację protestujących pod budynkiem urzędu marszałkowskiego.

Marszałek przyjmując wraz z przewodniczącym Sejmiku Wacławem Maciuszonkiem, petycje od protestujących, cały czas zapraszała ich do stołu rozmów. – Dziś po sesji? Jutro w trakcie spotkania zarządu? W środę? – składała konkretne propozycje marszałek. Niestety, wręczający petycję w sprawie „Medyka” nie potrafili podać konkretnego terminu spotkania. Wobec czego marszałek wystosowała do grona pedagogicznego szkoły oficjalne zaproszenie. – Rozmową można wyjaśnić wiele spornych kwestii. Chcę, żebyśmy sobie sprostowali wszystkie nieprawdziwe informacje – mówiła już podczas sesji Elżbieta Anna Polak, przypominając, że czas na konsultacje z nauczycielami i słuchaczami otworzy się po podjęciu przez radnych uchwały intencyjnej. – Chcemy stworzyć dobre warunki do nauki. Bez konfliktów, polityki i złych doradców. Proszę o merytoryczną debatę i spotkania. Zarząd odpowie na każde pytanie.

10 stanowisk: siedem pozytywnych, trzy negatywne

Do zarządu województwa wpłynęło 10 stanowisk w sprawie propozycji przenosin „Medyka” z Zielonej Góry do Sulechowa (stan na 14 lutego br.): siedem popiera przenosiny, trzy są negatywne.

Pozytywnie zamiar przeniesienia Medyka do Sulechowa zaopiniowali:

  • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy Szpitalu Uniwersyteckim Sp. z o.o. w Zielonej Górze
  • Rada Klinicystów Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
  • Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego
  • Zarząd Powiatu Zielonogórskiego
  • Burmistrz Sulechowa

Przeciw zamiarowi przenosin Medyka do Sulechowa są:

  • Rada Miasta Zielona Góra (apel)
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
  • Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Po co Szpitalowi Uniwersyteckiemu budynek Medyka?

„Medyk” znajduje się w granicach administracyjnych Szpitala Uniwersyteckiego, w którym są teraz bardzo duże problemy z wydzieleniem szpitala tymczasowego i uruchomieniem w wybudowanym obiekcie wyczekiwanego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. – Bez wahania oddaliśmy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka na szpital tymczasowy by ratować Lubuszan w pandemii – przypomniała marszałek.

Z tego powodu w lecznicy nie można wykonywać zabiegów planowych, nie można przenieść pediatrii, położnictwa czy oddziałów onkologicznych, a tymczasem rak w trakcie pandemii zbiera tragiczne żniwo. Trzeba się wstrzymać z termomodernizacją.

Do tego szpital uniwersytecki cały czas się dynamicznie rozwija i realizuje bardzo dużo inwestycji. Co pokazał radnym podczas prezentacji prezes zarządu szpitala dr Marek Działoszyński. Szansą do rozwoju lecznicy jest powiększenie bazy lokalowej. – Siedziba „Medyka” jest nam potrzebna przede wszystkim do celów dydaktycznych, naukowych, medycznych i administracyjnych. Wszystkie te funkcje muszą ze sobą współpracować nierozerwalnie – wyjaśniała marszałek Polak. – Chcemy, żeby w siedzibie Medyka były wykorzystane sale wykładowe dla studentów, chcemy tam zlokalizować Collegium Medicum UZ, ale też laboratoria, sale diagnostyczne, a także kliniczny magazyn apteczny. Czas pokaże, że działamy w interesie całego województwa.

 Medyk w Sulechowie może gospodarzyć w kilkunastu salach

Zarząd Województwa Lubuskiego zapewniła, że CKUiZ „Medyk” nie będzie musiał zwracać dotacji z funduszy europejskich, bo placówka nie znika, a tylko zmienia adres. Województwo Lubuskie bierze też na siebie koszty ewentualnych przenosin szkoły do Sulechowa, gdzie placówka będzie miała bardzo dobre warunki lokalowe. 

Gdyby doszło do przenosin do Sulechowa, Medyk funkcjonowałby na terenie tamtejszego kampusu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a dokładnie w budynku aktualnego Instytutu Energetyki. Szkoła miałaby do dyspozycji 1,6 tys. metrów kwadratowych i kilkanaście sal przeznaczonych do zajęć.

Radni Sejmiku przyjęli uchwałę

Ostatecznie radni Sejmiku 18 głosami „za” wobec 11 „przeciw” przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby CKZiU „Medyk” z Zielonej Góry do Sulechowa. Po głosowaniu wicemarszałek Łukasz Porycki tłumaczył, dlaczego zarząd musiał podjąć decyzję o odwołaniu J. Marcinkowskiego. – Doszło do naruszenia zapisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej były już dyrektor „Medyka” jest wpisany jako prowadzący działalność gospodarczą, a status wpisu jest aktywny. Z ewidencji wynika, że jest również pełnomocnikiem działalności, którą prowadzi jego małżonka. Zarząd nie mógł podjąć innej decyzji, jak odwołanie. Musieliśmy też zawiadomić Centralne Biuro Antykorupcyjne – mówił wicemarszałek, który dodał, że w trakcie posiedzenia telefonicznie poinformował J. Marcinkowskiego o decyzji zarządu, a ten potwierdził, że jest pełnomocnikiem w działalności gospodarczej żony i że od 2001 r. prowadził działalność, która widnieje w ewidencji.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content