Radni za utworzeniem kardiochirurgii w Gorzowie

Sesja sejmiku odbyła się w formie hybrydowej. fot. Paweł Wańczko
Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku radni województwa przyjęli stanowisko popierające utworzenie oddział kardiochirurgii w gorzowskim szpitalu. Zwrócili się także z wnioskiem do ministra zdrowia i lubuskiego oddziału NFZ o jego zakontraktowanie.

Przyjęcie stanowiska poprzedziła debata, której gościem byli: konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii prof. Jacek Różański, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala w Gorzowie Wlkp. Robert Surowiec, lekarz naczelny gorzowskiej lecznicy i szef zespołu kardiochirurgów dr n.med. Seweryn Grudniewicz, a także Ewa Skrbeńska – p.o. dyrektora Lubuskiego Oddziału NFZ.

Dajmy szansę Lubuszanom

O kardiochirurgię dla Gorzowa walczą władze regionu, lecznicy, a także pacjenci. Już blisko 10 tys. osób podpisało petycję w tej sprawie: wśród nich m.in. parlamentarzyści, bp. Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, sportowcy i ludzie kultury. To pokazuje, że jest to projekt ponad podziałami. A argumentów “za” jest sporo. Po pierwsze chodzi o dostępność do leczenia. Obecnie jedyny oddział kardiochirurgii w regionie funkcjonuje w Nowej Soli, co ogranicza możliwość korzystania z procedur mieszkańcom północnej części regionu.

Kardiochirurgia w gorzowskim szpitalu była jednym z najważniejszych tematów sesji

– Powiaty północne naszego województwa znacznie odbiegają ilością zabiegów od tych na południu. Dla mieszkańców z małych miejscowości uzyskanie pomocy w szpitalu Szczecinie i Nowej Soli jest problemem i przekracza ich możliwości. Dla nich często już dotarcie do Gorzowa to spore wyzwanie – argumentował wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. – Dajmy szansę Lubuszanom z północnej części województwa, żeby mieli blisko do lekarza od serca. Odległość 120 km to wcale nie jest blisko dla osób z obszarów wiejskich – dodała radna Anna Chinalska, przewodnicząca sejmikowej komisji zdrowia i spraw społecznych. Podkreślała, że nie ma dzisiaj dobrze funkcjonującego oddziału kardiologii bez nowoczesnej kardiochirurgii. – To jest ze sobą ściśle związane – dodała.

Tragiczna statystyka

Za uruchomieniem oddziału przemawiają także dane statystyczne. – Wyraźnie wskazują, że północ województwa, cały podregion gorzowski jest pozbawiony fachowej opieki wielospecjalistycznej, a mamy teraz znakomity zespół kardiochirurgów i powinniśmy to wykorzystać. Ta uchwala nie jest skierowana przeciwko nikomu. Bardzo sobie cenię ośrodek w Nowej Soli, który powinien się rozwijać. Jednak uważam, że powinniśmy dać też szansę kardiochirurgii w Gorzowie Wlkp. i mieszkańcom północnej części regionu na dostęp do specjalistycznego leczenia. Będziemy z nimi solidarni i będziemy się starać. Oddział jest zarejestrowany, ale niestety nie ma kontraktu. Narodowy Fundusz Zdrowia konsekwentnie odmawia. Napisaliśmy więc do Ministra Zdrowia o przekierowanie środków – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Gorzowski szpital od niemal roku zabiega o utworzenie oddziału kardiochirurgii. Zgody na wpisanie tego zadania do lubuskiego planu transformacji nie wyraził wojewoda lubuski oraz Minister Zdrowia. Przeciwny jest także konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii prof. Jacek Różański, który podczas obrad Sejmiku podtrzymał swoją opinię, że tworzenie takiego oddziału w aktualnym stanie chorobowości w Polsce nie jest zasadne. Jego zdaniem czterech kardiochirurgów nie zapewni dobrze działającego oddziału  kardiochirurgicznego. Twierdzi także, że oddział w Nowej Soli oraz bliskość ośrodków w Szczecinie i Poznaniu w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców regionu. Swoje stanowisko podtrzymuje także p.o. dyrektora Lubuskiego Oddziału NFZ Ewa Skrbeńska. Przekonywała, że większość zabiegów kardiochirurgicznych można wykonać na oddziałach kardiologii. Poinformowała także, że obecnie dane dotyczące długości oczekiwania na procedury, bezpieczeństwa pacjentów oraz racjonalnego wykorzystania środków, którymi dysponuje Fundusz pokazują, iż należy wzmacniać ośrodki już funkcjonujące tak, aby nie rozpraszać pieniędzy i kadry.

Mocne argumenty za uruchomieniem oddziału mają za to lekarze kardiochirurdzy pracujący w gorzowskiej lecznicy.

Sesję poprzedziła konferencja prasowa
18 głosów za

– Ze wszelkich danych towarzystw kardiologicznych wynika, że zapotrzebowanie na operacje kardiochirurgiczne to ok. 800 zabiegów rocznie na 1 mln mieszkańców. Ośrodek w Nowej Soli operuje maksymalnie 400 osób. 300 pozostaje więc niezaopatrzonych. Otwarcie oddziału kardiochirurgii w Gorzowie to nie jest fanaberia. To nas zbliży do poziomu średniej krajowej – przekonywał dr Seweryn Grudniewicz.

Radni województwa w większości poparli te argumenty, przyjmując stanowisko stosunkiem głosów: ZA- 18 głosów, 4 – PRZECIW oraz 7 – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Poparcie dla kardiochirurgii w Gorzowie wyrazili już przed rozpopczęciem obrad członkowie zarządu województwa oraz przedstawiciele sejmikowych klubów koalicji rządzącej.

Stanowisko sejmiku w sprawie poparcia uruchomienia oddziału kardiochirurgii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

W związku ze staraniami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp z o. o. oraz Samorządu Województwa Lubuskiego o utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu poprzez uzyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Sejmik Województwa Lubuskiego wyraża pełne poparcie dla działań, mających na celu zwiększenie w Lubuskiem dostępności do świadczeń w zakresie kardiochirurgii.

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, zarówno w Polsce , jak również w regionie Lubuskim odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i śmiertelności w kraju z powodu chorób układu krążenia. Choroby serca dotykają Lubuszan zarówno powyższej 60. roku życia, jak też młodszych, ciągle aktywnych zawodowo.

Obecny poziom dostępności do tego rodzaju świadczeń na terenie naszego województwa oraz rosnący popyt pacjentów, wskazują na potrzebę rozwoju lubuskiej kardiochirurgii o kolejne ośrodki, które kompleksowo leczyłyby choroby serca.

W tej sytuacji poszerzenie zakresu działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o o Oddział Kardiochirurgii i utworzenie drugiej w Lubuskiem bazy kardiochirurgicznej jest sprawą kluczową. W szczególności, gdy prognozy w zakresie zachorowalności są niekorzystne, problematyka chorób układu krążenia powinna zajmować miejsce priorytetowe w polityce zdrowotnej państwa.

Zakontraktowanie kardiochirurgii w Szpitalu w Gorzowie Wlkp. przyczyni się do poprawy stanu zabezpieczenia medycznego mieszkańców nie tylko północnej części regionu. Umożliwi dostęp do specjalistów, z którymi aktualnie kontakt jest utrudniony lub praktycznie niemożliwych, co zmusza pacjentów do szukania pomocy w ośrodkach odległych, najczęściej do migracji medycznej do województw ościennych. W skrajnych przypadkach – w dobie panującej epidemii – pacjenci wcale nie szukają lub/i nie uzyskują pomocy, co często prowadzi niestety do tragicznego finału.

            Mając na uwadze powyższe, Sejmik Województwa Lubuskiego zwraca się z wnioskiem do Ministra Zdrowia, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie wszelkich działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez poparcie dążeń i wsparcie działań Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp z o. o. w zakresie utworzenia i zakontraktowania w strukturach ww. podmiotu leczniczego  Oddziału Kardiochirurgii.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content