Kto jest winien zwolnieniu dyrektora Medyka? Cóż, on sam…

Dyroktor Medyka odwołany. Fot. Łukasz Wawer
Odwołanie ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Medyk” podgrzało atmosferę wokół planów przeniesienia szkoły do Sulechowa. Kto tutaj jest ofiarą?

Jak to zwykle na fali emocji, która towarzyszy, przenosinom Medyka, pojawiają się niedomówienia i próby nadania sprawie drugiego, czy nawet trzeciego dna. Tymczasem w tym odwołaniu takich podtekstów nie ma, raczej zbieżność dwóch wydarzeń w czasie. Ale po kolei…

W związku z napływającymi podczas sesji Sejmiku Województwa do Urzędu Marszałkowskiego wątpliwościami w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyka” w Zielonej Górze oraz protestami po raz kolejny informujemy, że w dniu 10 lutego 2022 r. w CEiDG stwierdzono zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Marcinkowski Firma PHU „Med.Jar” w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 lok. 108 w Zielonej Górze. Według statusu działalności gospodarczej firma jest aktywna i działa od 1 sierpnia 2001 r. Dodatkowo, przeprowadzona została rozmowa telefoniczna z Urzędem Miasta Zielona Góra w celu weryfikacji czy dane podane na stronie ewidencji są poprawne i czy faktycznie firma ma status aktywny. Uzyskano potwierdzenie aktywności firmy. W systemie CEiDG stwierdzono również pełnienie funkcji pełnomocnika przez Pana J. Marcinkowskiego w działalności gospodarczej pod nazwą: Beata Konecka-Marcinkowska 1. Gabinet stomatologiczny 2. Gabinet rentgenodiagnostyki X-DENT. We wpisie, w rubryce informującej o dodatkowych stałych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, oprócz ul. Ułańskiej 2 w Zielonej Górze widnieje również adres: Bohaterów Westerplatte nr 9, lok. 108 w Zielonej Górze, ten sam, który jest wskazany w przypadku działalności gospodarczej pod nazwą Jarosław Marcinkowski Firma PHU „Med.Jar” w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 lok. 108 w Zielonej Górze. Wszystkie dostępne dane wskazały, że Pan Jarosław Marcinkowski – Dyrektor CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze oraz wykazana w CEiDG to ta sama osoba.

Odnosząc się do analizy oświadczeń majątkowych składanych pod odpowiedzialnością karną przez wszystkie osoby zobowiązane należy jednoznacznie wskazać, że zgodnie z art. 27c ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) podmiot dokonujący analizy uprawniony jest do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT). Analizy dokonuje również Urząd Skarbowy, do którego przekazywane jest każde złożone oświadczenie majątkowe.

Pan Jarosław Marcinkowski, w latach 2015-2021, w rubryce dotyczącej działalności gospodarczej, każdorazowo oświadczał, że ta pozycja oświadczenia go „nie dotyczy”. Oświadczenie majątkowe składa się pod odpowiedzialnością karną, dlatego winno być wypełnione w sposób należyty i to do osoby składającej należy przedstawienie stanu faktycznego i absolutnie nie można prowadzić narracji, że ktokolwiek inny jest zobowiązany do prowadzenia swoistego śledztwa w zakresie prawidłowego wypełnienia oświadczenia. Urząd Skarbowy również nie wykazywał nieprawidłowości w zakresie oświadczeń majątkowych Dyrektora pomimo, że dysponuje szerszym zakresem danych niż Urząd Marszałkowski.

Jednocześnie ustawodawca w art. 27c ust. 9 ustawy o samorządzie województwa, wprost wskazał, iż w przypadku  podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego. Zatem podjęte działania mają uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niemniej jednak należy wskazać, że w dniu 11 lutego br. na posiedzeniu Zarządu Województwa, na którym rozpatrzono uchwałę o odwołaniu Pana Jarosława Marcinkowskiego Wicemarszałek nadzorujący ten obszar działania samorządu województwa Pan Łukasz Porycki połączył się telefonicznie z Panem Dyrektorem (z uwagi na jego długotrwałą usprawiedliwioną nieobecność), który potwierdził istnienie firmy XDENT oraz pełnienia funkcji pełnomocnika w firmie Beata Konecka-Marcinkowska 1. Gabinet stomatologiczny 2. Gabinet rentgenodiagnostyki
X-DENT. Dodatkowo Pan J. Marcinkowski stwierdził, że może sam podać się do dymisji.

              Zatem zarówno zgromadzone w sprawie informacje jak również rozmowa telefoniczna z Panem Dyrektorem wskazują na złamanie zakazu ustawowego, bowiem zgodnie z art. 2 pkt 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm.), nakładają na kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

     Jak wyraźnie wynika z art. 4 pkt 6 ww. ustawy, dyrektor szkoły, jako kierownik wojewódzkiej jednostki organizacyjnej nie może prowadzić działalności gospodarczej i to zarówno na własny rachunek, jak i wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Odwołanie Pana Jarosława Marcinkowskiego z funkcji Dyrektora, zgodnie z art. 5 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy
o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

              Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że jedyną osobą odpowiedzialną za zaistnienie przedmiotowej sytuacji jest Pan Jarosław Marcinkowski.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Magdalena Podhajecka

Po co nam kultura? [KOMENTARZ]

Latem kwitną nie tylko ogródki, ale i kultura. Kibicujemy naszym na igrzyskach olimpijskich, świętujemy dożynki czy delektujemy się muzyką pod gołym niebem. Ale po co

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content