Zamiast budynku pasywnego obiekt dla szpitala? To nie ten kierunek

Budynek Medyka sąsiaduje z kompleksem szpitalnym.
Czy zamiast wzorcowego budynku pasywnego biurowego mógłby powstać na terenie Szpitala Uniwersyteckiego dodatkowy obiekt? To po prostu niemożliwe.

By Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze mógł się rozwijać i dobrze funkcjonować, potrzebuje dodatkowych pomieszczeń. Rozwiązaniem jest przejęcie przez lecznicę budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze, który znajduje się w granicach administracyjnych szpitala. Dlatego radni na poniedziałkowej sesji podjęli uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby „Medyka” z Zielonej Góry do Sulechowa (do budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Przeciwnicy tego pomysłu twierdzą, że rozwiązaniem kłopotów lokalowych szpitala może być postawienie nowego obiektu, z pieniędzy przeznaczonych na budowę budynku pasywnego w Zielonej Górze Nowym Kisielinie. Takie głosy pojawiały się m.in. na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wśród protestujących przed budynkiem urzędu marszałkowskiego. Tymczasem nie ma możliwości zmiany beneficjenta czy przeniesienia środków.

Budynek pasywny z poparciem większości radnych

Przypomnijmy, że po pierwsze: Województwo Lubuskie uzyskało dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Działania 3.3 dla nowych budynków pasywnych o charakterze użytkowym, demonstracyjnym, służącym popularyzacji takich form budownictwa, przy jednoczesnym generowaniu korzyści w postaci oszczędności energii i niższych emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Po drugie: projekt został wpisany jako kluczowy do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 i poparty głosami prawie wszystkich radnych (28 głosów za, przy dwóch wstrzymujących się). Podczas konsultacji projektu nie zgłaszano do niego uwag.

Pieniądze zaplanowane na budynek pasywny przeniesione na inny cel? Niemożliwe

Ze względu na gotowość projektu do realizacji (umowa została podpisana pod koniec grudnia 2021 r.), czasochłonność realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz kończący się okres kwalifikowalności wydatków (środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 muszą być wydatkowane do 31 grudnia 2023 r.) – na obecnym etapie nie ma możliwości przeznaczenia środków, którą są planowane na budynek pasywny, na inny cel.

Podkreślmy: nie ma możliwości zmiany beneficjenta, czy przeniesienia środków.

Umowa musiałby zostać rozwiązana, a proces wyboru projektu do dofinansowania musiałby ruszyć od podstaw. Tymczasem środki z perspektywy 2014-2020 muszą zostać rozliczone do końca 2023 r., tym samym Szpital Uniwersytecki jako beneficjent nie zdążyłby z całym procesem dokumentacyjno-budowalnym.

Pieniądze trzeba by zwrócić

Z kolei sytuacja, kiedy samorząd wojewódzki postawiłby budynek i następnie przeniósł własność na szpital, naruszyłaby trwałość projektu oraz prowadziłaby do zwrotu pieniędzy, ponieważ nastąpiłaby zmiana własności elementu infrastruktury nabytej w ramach operacji. Jest to niezgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Po co urzędowi marszałkowskiemu budynek pasywny?

Celem głównym projektu jest wybudowanie wzorcowego budynku pasywnego jako nowej siedziby niektórych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Nowym Kisielinie.

Ponadto celem projektu jest:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię UMWL,
 • zmniejszenie kosztów energii w Urzędzie Marszałkowskim,
 • promocja budownictwa energooszczędnego,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • poprawa jakości warunków pracy i obsługi interesantów w UMWL,
 • zmniejszenie kosztów (Departamenty UMWL, w tym funduszowe mające siedzibę przy ul. Chrobrego 1-3-5, w budynku wynajmowanym przez UMWL, generują koszty (czynsz) wynoszący ponad 100 tys. miesięcznie).
Budynek pasywny – w pełnej harmonii z naturą

Budynek pasywny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nie jest jedyną tego typu inwestycją w Polsce.

Przykładowe realizacje to:

 • Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne – Marki;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w  Szczecinie;
 • Budynek pasywny w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.
Moc paneli fotowoltaicznych oraz…

Weźmy oddany w 2014 roku budynek pasywny Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach.

Obiekt – wyposażony w technologie umożliwiające efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wyróżniają m.in.:

 • ściany izolowane styropianem o grubości 30 cm,
 • układ pomieszczeń w obwodzie budynku zapewnia maksymalną ilość światła dziennego,
 • ciągi komunikacyjne w układzie atrialnym z przeszkleniem w centrum budynku zapewnia maksymalny dopływ światła dziennego,
 • panele fotowoltaiczne dachowe i na elewacjach
 • system trackerów fotowoltaicznych, czyli ruchomych modułów, podążających za pozornym ruchem słońca,
 • system odzyskiwania ciepła z rekuperatorem, 
 • moc całej instalacji fotowoltaicznej wystarcza na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię systemów technologicznych budynku, a więc ogrzewania, chłodzenie i wentylacji.

Budynek pasywny Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum zdobył Nagrodę Green Building Award Winner 2013 dla budynku pasywnego, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Zajął też III miejsce w kategorii „Ekologiczna Inwestycja Roku” w konkursie portalu terenyinwestycyjne.info podczas I Ogólnopolskiego Forum Inwestycji Przemysłowych, kwiecień 2015.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content