Marszałek apeluje do premiera ws. wyroku TSUE

Elżbieta Anna Polak marszałek woj. lubuskiego
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zaapelowała do premiera Morawieckiego o bezzwłoczne usunięcie przeszkód prawnych i politycznych, które uniemożliwiają akceptację Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Sygnatariuszką apelu jest marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) otworzył furtkę do wstrzymywania unijnych funduszy dla krajów, w których naruszana jest reguła praworządności. Chodzi m.in. o Polskę, a stawką są fundusze UE dla naszego kraju, w tym Fundusz Odbudowy po pandemii. Lubuskie miało otrzymać w nowej perspektywie finansowej 736 mln euro, na które region czeka od dawna…

W przypadku Polski, unijny trybunał zanegował uzależnienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego od władzy politycznej: wykonawczej i ustawodawczej. Rozwiązania wprowadzone przez rząd PiS oznaczają de facto zerwanie z trójpodziałem władzy jako fundamentem ustrojowym państwa polskiego, zapisanym w Konstytucji RP.

Poniżej treść apelu Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza do premiera Mateusza Morawieckiego:

Szanowny Panie Premierze,

                w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 lutego 2022 r. apelujemy do Premiera RP Mateusz Morawieckiego oraz Rządu RP o bezzwłoczne usunięcie przeszkód prawnych i politycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają akceptację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Komisję Europejską.

                Środki z Funduszy Europejskich od lat wspierają rozwój naszego kraju. Jakość życia mieszkańców naszych miast i całej Polski znacznie się poprawia. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski otrzymaliśmy średnio 13 869 zł w perspektywie finansowej 2014-2020 (dane GUS). Środki z funduszu odbudowy są niezbędne do dotrzymania deklaracji związanych z osiąganiem celów klimatycznych. Potrzebnesą też polskim miastom i gminom do dalszego wyrównywania poziomu życia mieszkańców z poziomem mieszkańców Unii Europejskiej. Wierzymy, że polskiemu Rządowi zależy na dobru obywateli kraju nie mniej niż nam.

                Mając powyższe na względzie wzywamy także do przyspieszenia prac związanych z negocjacjami Umowy Partnerstwa i rewizję podejścia do uwag Komisji Europejskiej, które zostały zignorowane przez stronę polską w procesie roboczych ustaleń treści dokumentu, które miały miejsce w 2021 r. Takie podejście z pewnością nie przysłuży się szybkiej akceptacji Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską, co jest niezbędne do akceptacji programów operacyjnych, na podstawie których będziemy realizować budżet europejski w perspektywie 2021-2027.

                Apelujemy także o jak najszybsze skierowanie do Sejmu RP projektu tzw. ustawy wdrożeniowej. Bez implementacji przepisów określających system instytucjonalny i krajowe procedury wydatkowania środków z wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy nie będzie możliwe uruchomienie tych środków nawet jeśli akceptacja polskiego KPO przez KE i Radę nastąpiłaby jutro. Prace nad tą ustawą trwają już niemal 2 lata, a od czerwca 2021 r., kiedy został przyjęty pakiet Rozporządzeń dotyczący wdrażania perspektywy finansowej 2021-2027 zniknęły wszelkie przeszkody formalne do jej uchwalenia. Mimo to Rada Ministrów przyjęła ww. projekt dopiero w lutym 2022 r., i do dziś nie został on wniesiony do prac parlamentarnych.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content