Wsparcie dla partnerskich obwodów na Ukrainie

Jesteśmy solidarni z Ukrainą – mówi marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak. – Słowa wsparcia skierowałam do mieszkańców obwodów: Iwano-Frankowskiego i Sumskiego, które z wielką determinacją pokazują dziś całemu światu, że są gotowe stać na straży niepodległej Ukrainy. Nasze partnerstwo, to również gotowość niesienia pomocy partnerom i to zobowiązanie wypełnimy.

Listy poparcia skierowane zostały do przewodniczących Obwodów: Iwano-Frankowskiego i Sumskiego.

Ukraina ma prawo być niezależna

W imieniu Lubuszan marszałek wyraziła solidarność z obywatelami Ukrainy i gotowość do udzielenia im pomocy. Potępiła nieuzasadnione, agresywne zachowania Federacji Rosyjskiej. „Uważam, że Ukraina ma niezbywalne prawo do niepodległości, samostanowienia i zachowania integralności terytorialnej, a jej obywatele mają prawo do życia w pokoju i wolności. Jestem przekonana, że nikt nie ma prawa narzucać Ukrainie jakie decyzje ma podejmować, z kim nawiązywać sojusze i z kim współpracować. Decyzje o losie Ukrainy mogą podejmować jedynie wolni obywatele tego kraju” – czytamy w listach skierowanych do władz obu obwodów.

Partnerstwo także w trudnych czasach

Listy poparcia udowadniają, że partnerstwo z Obwodem Sumskim i Obwodem Iwano-Frankowskim to nie tylko wspólne spotkania, poznawanie kultury i zwyczajów w zaprzyjaźnionych krajach. To również zobowiązanie do wzajemnego wsparcia w godzinie próby. Umowy o współpracy regionalnej obowiązują od co najmniej kilkunastu lat (od 2002 r. z Obwodem Iwano-Frankowskim, od 2007 r. z Obwodem Sumskim).

Województwo lubuskie kolejny raz reaguje na sytuację na Wschodzie. We wcześniejszych latach wspierało najmłodszych Ukraińców i ich opiekunów. Dla dzieci z terenów bezpośrednio dotkniętych konfliktem rosyjsko-ukraińskim zorganizowano tu wypoczynek. Region współfinansował również transport darów na Ukrainę.

(Źródło: lubuskie.pl)

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content