Instytucje Unii Europejskiej ostro o rosyjskim ataku na Ukrainę

Reakcje instytucji unijnych nie zostawiają cienia wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę to barbarzyństwo. Celem Rosji jest nie tylko Donbas, a nawet cała Ukraina – celem jest stabilność w Europie i cały międzynarodowy porządek pokojowy. Unia Europejska zapewnia, że jest po stronie Ukrainy i jej mieszkańców. – Będziemy ich nadal wspierać. Ukraina zwycięży – pisze w oświadczeniu Ursula von der Leyen Przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Jarosława Suchecka z Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli zebrała informacje o reakcjach przedstawicieli Instytucji UE na atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Poniżej prezentujemy oświadczenia przewodniczącej KE, Wysokiego Przedstawiciela, wspólne oświadczenie Przewodniczących KE i Rady oraz informację ze strony Rady o zwołanym na dziś o godz. 20:00 specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji.

Oświadczenie prasowe Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Dziś wczesnym rankiem wojska rosyjskie najechały Ukrainę, wolny i suwerenny kraj. Po raz kolejny w centrum Europy niewinne kobiety, mężczyźni i dzieci umierają lub boją się o swoje życie. Potępiamy ten barbarzyński atak i cyniczne argumenty, które go usprawiedliwiają.

To prezydent Putin przywraca wojnę w Europie. W tych mrocznych godzinach Unia Europejska i jej obywatele stoją u boku Ukrainy i jej mieszkańców. Mamy do czynienia z bezprecedensowym aktem agresji przywódców Rosji przeciwko suwerennemu, niepodległemu państwu. Celem Rosji jest nie tylko Donbas, nie tylko Ukraina – celem jest stabilność w Europie i cały międzynarodowy porządek pokojowy. I za to rozliczymy prezydenta Putina.

Jeszcze dziś przedstawimy przywódcom europejskim do zatwierdzenia pakiet masowych i ukierunkowanych sankcji. Pakiet ten będzie wymierzony w strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki, blokując im dostęp do kluczowych dla Rosji technologii i rynków. Osłabimy bazę ekonomiczną Rosji i jej zdolność do modernizacji. Ponadto zamrozimy rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej i uniemożliwimy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych. Podobnie jak w przypadku pierwszego pakietu sankcji, ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i sojusznikami – Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Kanadą, ale także, na przykład, Japonią i Australią. Sankcje te mają na celu dotkliwe uderzenie w interesy Kremla i jego zdolność do finansowania wojny.

Wiemy, że miliony Rosjan nie chcą wojny. Prezydent Putin próbuje cofnąć zegar do czasów rosyjskiego imperium. Czyniąc to, naraża na niebezpieczeństwo przyszłość narodu rosyjskiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zburzyć architektury bezpieczeństwa, która przez wiele dziesięcioleci zapewniała Europie pokój i stabilność. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi na zastąpienie rządów prawa rządami siły i bezwzględności. Nie powinien on lekceważyć determinacji i siły naszych demokracji.

Historia dowiodła, że społeczeństwa i sojusze zbudowane na zaufaniu i wolności są odporne i odnoszą sukcesy. A tego właśnie obawiają się autokraci. Unia Europejska jest po stronie Ukrainy i jej mieszkańców. Będziemy ich nadal wspierać. Ukraina zwycięży.

Źródło: Komisja Europejska, Tłumaczenie robocze, wersja oryginalna EN: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1322

Oświadczenie prasowe Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Josepa Borrella w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

To jedne z najczarniejszych godzin dla Europy od czasów II wojny światowej. Jedno z największych mocarstw atomowych zaatakowało sąsiedni kraj i grozi odwetem każdemu innemu państwu, które przyjdzie mu z pomocą.

Jest to nie tylko największe pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale także podstawowych zasad ludzkiego współistnienia. Kosztuje wiele istnień ludzkich, a przed nami nieznane konsekwencje.

Unia Europejska odpowie na to z całą stanowczością. Przewodniczący Rady Europejskiej, [Charles] Michel, zwołał na dzisiejszy wieczór posiedzenie Rady Europejskiej. Rada uzgodni i zapewni wytyczne polityczne, aby przyjąć najsilniejszy pakiet, najsurowszy pakiet sankcji, jaki kiedykolwiek wprowadziliśmy.

Jako Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa będę w kontakcie z naszymi partnerami na całym świecie, aby zapewnić, że społeczność międzynarodowa będzie w pełni rozumieć powagę chwili i stanowczo i jednomyślnie wezwie Rosję do natychmiastowego zaprzestania tego niedopuszczalnego zachowania, a rosyjskich przywódców czeka bezprecedensowa izolacja.

To nie jest kwestia terytorium, to nie jest kwestia dyplomatycznych gier o władzę. To sprawa życia i śmierci. Chodzi o przyszłość naszej globalnej społeczności.

W obronie tego stanowiska staniemy zjednoczeni z naszymi partnerami transatlantyckimi i wszystkimi narodami europejskimi. Jednogłośnie mówimy “nie” przemocy i zniszczeniu jako środkom do osiągnięcia korzyści politycznych.

My, Unia Europejska, pozostajemy najsilniejszą grupą narodów na świecie. I nie należy tego lekceważyć. W tej tragicznej sytuacji niezwłocznie udzielimy Ukrainie pilnej pomocy. 

Będziemy również aktywnie wspierać operacje ewakuacyjne, w tym naszych pracowników, w strefach dotkniętych rosyjskim atakiem.

Unia Europejska, wraz z partnerami transatlantyckimi i partnerami o podobnych poglądach, podjęła bezprecedensowe wysiłki na rzecz wypracowania dyplomatycznego rozwiązania kryzysu bezpieczeństwa wywołanego przez Rosję, ale Rosja nie odwzajemniła tych wysiłków, a zamiast tego jednostronnie opowiedziała się za poważną i zaplanowaną eskalacją prowadzącą do wojny.

Prezydent [Rosji, Władimir] Putin musi powstrzymać tę bezsensowną agresję. Dziś myślami jesteśmy z narodem ukraińskim. Będziemy stać u ich boku.

Link do wideo: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-219140  

Źródło: Komisja Europejska, Tłumaczenie robocze, wersja oryginalna EN: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1324

Oświadczenie prasowe przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie bezprecedensowej i niesprowokowanej agresji militarnej Rosji na Ukrainę

Z całą stanowczością potępiamy bezprecedensową agresję militarną Rosji przeciwko Ukrainie. Poprzez swoje niesprowokowane i nieuzasadnione działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i podważa europejskie i światowe bezpieczeństwo oraz stabilność. Wyrażamy ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i ludzkiego cierpienia.

Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, wycofania swoich wojsk z Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. W XXI wieku nie ma miejsca na takie użycie siły i przymusu. UE mocno wspiera Ukrainę i jej mieszkańców w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu.

Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie przywódców UE. Przewodniczący Rady Europejskiej, Michel, zwołał w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, aby omówić kryzys i dalsze środki ograniczające. Dzięki nim Rosja poniesie ogromne i surowe konsekwencje swoich działań. Przewodnicząca von der Leyen i wysoki przedstawiciel Borrell przedstawią pakiet dalszych sankcji, nad którym pracują Komisja Europejska i ESDZ [Europejska Służba Działań Zewnętrznych] w ścisłej współpracy z partnerami. Rada szybko je przyjmie.

UE będzie nadal udzielać Ukrainie i jej mieszkańcom zdecydowanej pomocy politycznej, finansowej i humanitarnej.

Źródło: Komisja Europejska, Tłumaczenie robocze, wersja oryginalna EN:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1321

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Unia Europejska z całą stanowczością potępia niesprowokowaną inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępiamy również udział Białorusi w tej agresji na Ukrainę i wzywamy ją do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych.

Żądamy od prezydenta Putina natychmiastowego zaprzestania rosyjskich operacji wojskowych i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji oraz za wszelkie zniszczenia i ofiary śmiertelne, jakie on spowoduje. Zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za swoje działania.

Atak wojskowy Rosji na Ukrainę – niepodległe i suwerenne państwo – jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego i podstawowych zasad, na których opiera się międzynarodowy porządek oparty na regułach.

UE wraz z partnerami transatlantyckimi i partnerami o podobnych poglądach podjęła bezprecedensowe wysiłki na rzecz wypracowania dyplomatycznego rozwiązania kryzysu bezpieczeństwa wywołanego przez Rosję. Rosja nie odwzajemniła tych wysiłków, a zamiast tego jednostronnie zdecydowała się na poważną i zaplanowaną eskalację.

UE od początku jasno dawała do zrozumienia na najwyższym szczeblu politycznym, że jakakolwiek dalsza agresja militarna przeciwko Ukrainie będzie miała ogromne konsekwencje i będzie się wiązała z poważnymi kosztami.

Odpowiedź UE będzie zatem obejmować zarówno sektorowe, jak i indywidualne środki restrykcyjne, w pełni skoordynowane z naszymi partnerami transatlantyckimi i partnerami o podobnych poglądach.

Rosja nie powinna mieć wątpliwości, że UE pozostanie zdecydowanie zjednoczona, podejmując kolejne kroki w ścisłej koordynacji z partnerami.

UE wzywa społeczność międzynarodową, by zażądała od Rosji natychmiastowego zaprzestania tej agresji, która zagraża międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu w skali globalnej.

Wzywamy Rosję do pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz do umożliwienia bezpiecznego i niezakłóconego dostępu organizacji humanitarnych do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Wzywamy również Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE.

UE ponownie zapewnia o swoim niezachwianym poparciu i zaangażowaniu na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. UE potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej Ukrainy z Unią Europejską. Popieramy naród ukraiński oraz jego demokratycznie wybrane instytucje i przedstawicieli.

UE potwierdza również swoje niezachwiane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i Republiki Mołdowy oraz zaangażowanie na rzecz tych krajów.

Źródło: Rada, Tłumaczenie robocze, wersja oryginalna EN:

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/02/24/ukraine-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-invasion-of-ukraine-by-armed-forces-of-the-russian-federation/

Informacja prasowa na stronie Rady

Przewodniczący Rady Europejskiej zwołał w trybie pilnym specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w celu omówienia sytuacji na Ukrainie w związku z niesprowokowanymi i nieuzasadnionymi działaniami wojskowymi Rosji, które rażąco naruszają prawo międzynarodowe i zagrażają bezpieczeństwu i stabilności w Europie i na świecie.

„Zdecydowanie potępiamy nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę. Pociągniemy Kreml do odpowiedzialności”. – Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej

UE z całą surowością potępia rosyjską agresję wojskową i wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, wycofania swoich wojsk z Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy.

UE zdecydowanie popiera Ukrainę i jej mieszkańców w tym bezprecedensowym kryzysie i zapewni dalszą pomoc polityczną, finansową i humanitarną.

Podczas specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej przywódcy UE omówią:

  • najnowsze wydarzenia w kryzysie
  • dalsze działania restrykcyjne w ścisłej współpracy z partnerami transatlantyckimi
  • ochrona porządku międzynarodowego opartego na zasadach
  • jak pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej działania
  • dalsze wsparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców.

Podczas rosyjskich działań zbrojnych UE podjęła szybkie, zjednoczone i zdecydowane działania, solidaryzując się z Ukrainą, w tym poprzez przyjęcie pakietu sankcji w dniu 23 lutego.

UE koordynuje swoją reakcję z partnerami międzynarodowymi, w tym z NATO i G7.

Źródło: Rada, Tłumaczenie robocze, wersja oryginalna EN:

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2022/02/24/

Informacje zebrała Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli 

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Magdalena Podhajecka

Po co nam kultura? [KOMENTARZ]

Latem kwitną nie tylko ogródki, ale i kultura. Kibicujemy naszym na igrzyskach olimpijskich, świętujemy dożynki czy delektujemy się muzyką pod gołym niebem. Ale po co

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content