Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej

Flaga Ukrainy i UE
Ukraina od ponad 10 lat dobijała się do Unii Europejskiej Fot. Michał Iwanowski
Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy i rozpoczął procedurę rekrutacyjną, która może zakończyć się wstąpieniem tego kraju Unii Europejskiej.

We wtorek w Parlamencie Europejskim wystąpił – podczas zdalnego połączenia – prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Ukraina już udowodniła, że jest mocna, że jest na równi z wami. Teraz wy udowodnijcie, że w istocie jesteście Europejczykami. Wtedy życie zwycięży śmierć, a światło zwycięży ciemność – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Zarówno przed, jak i po swoim wystąpieniu prezydent Zełenski otrzymał w parlamencie owacje na stojąco.

Po przemówieniu Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy i rozpoczął procedurę rekrutacyjną, która może zakończyć się wstąpieniem tego kraju Unii Europejskiej. – Będziemy pracować nad tym celem. Musimy wspólnie stawić czoło przyszłości – stwierdziła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

W miarę jak pogarsza się sytuacja humanitarna na Ukrainie, a kraje sąsiednie przyjmują uchodźców wojennych z Ukrainy, Komisja Europejska koordynuje humanitarną pomoc nadzwyczajną dla objętego rosyjską agresją kraju.

Komisja Europejska zapowiedziała przeznaczenie dodatkowych 90 mln euro na programy pomocy nadzwyczajnej dla ludności cywilnej dotkniętej wojną na Ukrainie, w ramach pilnego apelu ONZ o pomoc. Środki te zostaną przeznaczone na pomoc dla ludności na Ukrainie i w Mołdawii. Ta nowa pomoc humanitarna UE zapewni żywność, wodę, opiekę zdrowotną i schronienie oraz pomoże zaspokoić podstawowe potrzeby tych osób.

Komisja koordynuje również udzielanie Ukrainie pomocy materialnej za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności, przy czym oferty złożyło obecnie 20 państw członkowskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Włoch i Holandii – co obejmuje 8 mln sztuk artykułów podstawowej opieki medycznej oraz wsparcie w zakresie ochrony ludności. Pierwsza ciężarówka ze Słowenii dotarła wczoraj do stolicy Ukrainy, Kijowa. Mołdawia uruchomiła mechanizm, aby wesprzeć Ukraińców przybywających do kraju. Austria, Francja i Holandia zaoferowały już Mołdawii wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takie jak schronienie i pomoc medyczną.

Komisja pozostaje w stałym kontakcie z innymi krajami sąsiadującymi z Ukrainą i jest gotowa udzielić dalszej pomocy, jeśli zostanie o nią poproszona. Komisarz ds. zarządzania kryzysowego, Janez Lenarčič, powiedział: “Ludność cywilna płaci najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję wojskową na Ukrainę. Wojna grozi przesiedleniem milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych na Ukrainie, ale także w krajach sąsiednich, gdzie Ukraińcy szukają bezpieczeństwa. UE w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, a nasze początkowe fundusze pozwolą naszym partnerom humanitarnym na dostarczenie pilnie potrzebnej pomocy. Wzywam całą międzynarodową społeczność darczyńców do szczodrej odpowiedzi”.

Oczekuje się, że po inwazji Rosji na Ukrainę potrzeby humanitarne będą ogromne. Przemoc zbrojna powoduje rozległe cierpienie ludzkie, ofiary wśród ludności cywilnej, zniszczenia infrastruktury cywilnej, przesiedlenia na dużą skalę oraz zaostrzenie istniejących potrzeb humanitarnych wynikających z wieloletniego konfliktu i pandemii COVID-19. UE wspiera przesiedlonych i dotkniętych konfliktem mieszkańców wschodniej Ukrainy od 2014 roku. Od 2014 r. UE przeznaczyła ponad 193 mln euro w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy, aby pomóc tysiącom przesiedleńców i mieszkańców na terenach kontrolowanych i niekontrolowanych przez rząd.

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu, tłumaczenie robocze BRWL

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content