Ważne dla uchodźców z Ukrainy wybierających się do Niemiec

Na jakich zasadach uchodźcy z Ukrainy mogą wjechać do Niemiec. Fot. pixabay
Wielu uchodźców z Ukrainy, którzy dotarli do Lubuskiego traktuje nasz region jedynie, jak przystanek w drodze do Niemiec. Jakie zasady obowiązują ich na granicy?

Osoby, które przebywały w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, mogą obecnie wjeżdżać do Niemiec i przebywać w Niemczech bez wizy.

Z paszportem biometrycznym łatwiej

Obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne już wcześniej mogli wjeżdżać do Niemiec bez konieczności posiadania wizy. Także obywatele Ukrainy nieposiadający paszportu biometrycznego mogą obecnie wjeżdżać do Niemiec i przebywać w Niemczech bez wizy. Dotyczy to także osób, które w dniu 24.02.2022 roku czasowo nie przebywały w Ukrainie, ale ich miejscem zamieszkania lub zwykłego pobytu była w tym dniu Ukraina. To samo odnosi się do uchodźców uznanych w Ukrainie w rozumieniu Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz do osób, które są w Ukrainie objęte ochroną międzynarodową lub równoważną ochroną na szczeblu krajowym.

Także obywatele państw trzecich, którzy przebywali w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, mogą obecnie wjeżdżać do Niemiec i przebywać w Niemczech bez wizy. W razie potrzeby po wjeździe można złożyć w urzędzie ds. cudzoziemców w Niemczech wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt. Ten przepis obowiązuje na razie do 23.05.2022 roku.

O azyl może ubiegać się każdy

O azyl w Niemczech może ubiegać się każdy. Unia Europejska, rząd federalny i landy przygotowują się obecnie do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Na podstawie tzw. dyrektywy w sprawie przyznawania tymczasowej ochrony (2001/55/WE) we wszystkich państwach członkowskich UE obowiązywać ma taka sama, niebiurokratyczna procedura przyjmowania uchodźców wojennych. Zgodnie z tym możliwy jest pobyt do trzech lat, a uchodźcy z Ukrainy nie muszą przechodzić procedury azylowej. Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej dotyczy to następujących grup osób, które przemieściły się w trakcie konfliktu:

  • obywateli Ukrainy oraz członków ich rodzin
  • obywateli państw spoza Ukrainy oraz bezpaństwowców posiadających status osoby objętej w Ukrainie ochroną międzynarodową lub ochroną na szczeblu krajowym oraz członków ich rodzin
  • obywateli państw spoza Ukrainy oraz bezpaństwowców posiadających prawo stałego pobytu w Ukrainie, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju ojczystego.

Niezależnie od tego nadal istnieje prawo do wystąpienia z wnioskiem o azyl.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content