Radni lubuskiego sejmiku za wniesieniem skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

Obiekt "Medyka" bardzo ułatwiłby rewolucję w zielonogórskiej lecznicy
Radni Sejmiku przegłosowali wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. Sprawa dotyczy uchwały związanej z CKZiU Medyk.

18 głosami za – przy 7 przeciw i 2 wstrzymujących się – radni Sejmiku Województwa Lubuskiego przyjęli w piątek, 22 kwietnia 2022 r. uchwałę w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 23 marca 2022 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały podjętej przez Sejmik 14 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze poprzez zmianę siedziby.

“Sprawa Medyka wraca przez wojewodę”

Niektórzy z radnych podnosili, że to „odgrzewanie” tematu Medyka. Przewodniczący Sejmiku Wacław Maciuszonek wyjaśnił, że to nie opinia lubuskiej kurator zakończyła sprawę placówki, ale opinia Województwa. – Żeby tematu nie kontynuować i nie składać zażalenia – podkreślił przewodniczący Maciuszonek. – A to decyzja wojewody, który wydał w ramach nadzoru takie rozstrzygnięcie, spowodowało, że temat wraca do gry.

Marszałek Elżbieta Anna Polak odniosła się do doniesień medialnych na temat procedury dotyczącej CKZiU Medyk: jest w trakcie czy się zakończyła?

– To są różne sprawy. Zarząd Województwa podjął decyzję w sprawie zakończenia procedury dotyczącej opiniowania przez kuratora. Nie wnieśliśmy od tej opinii odwołania do ministra Czarnka. I to ogłosiliśmy też w mediach. Ta sprawa się zakończyła. Nie widzieliśmy podstaw, żeby procedować z tym samym organem politycznym – wyjaśniła marszałek Polak.

Sesja w trybie zdalnym
Zarząd korzysta ze ścieżki legislacyjnej

Marszałek Elżbieta Anna Polak przypomniała, że na poprzedniej sesji wicemarszałek Łukasz Porycki informował, iż Zarząd będzie korzystał ze ścieżki legislacyjnej i zwróci się do Sądu Administracyjnego.

Wicemarszałek Porycki wyjaśnił, że na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Województwu Lubuskiemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – Korzystamy z tej możliwości, żeby też inni w Polsce, którzy też będą mieli podobne sprawy, mogli przyglądać się tej sprawie – powiedział wicemarszałek Łukasz Porycki. – Wojewódzki Sąd Administracyjny interpretuje prawo – zwłaszcza tak złożone jak oświatowe.

Radni dopytywali, dlaczego Zarząd Województwa Lubuskiego zlecił prowadzenie sprawy kancelarii zewnętrznej.

W ręce fachowca

Wicemarszałek Porycki wyjaśnił, że zdecydowano się na takie rozwiązanie z uwagi na okrojony skład radców prawnych w urzędzie marszałkowskim. Odszedł z pracy jeden z trzech radców prawnych, który m.in. obsługiwał Departament Infrastruktury Społecznej z 19 jednostkami. Pozostali radcy są bardzo obciążeni różnymi sprawami. Ważne jest też to, że przewidywany jest długi czas postępowania.

– Zdecydowano się skorzystać z usług stołecznej kancelarii Chmaj i Partnerzy, która specjalizuje się w prawie administracyjnym i samorządowym. A prof. Marek Chmaj jest wyróżniającym się w skali kraju specjalistą w zakresie prawa administracyjnego, autorem wielu projektów ustaw, a także nowelizacji, stałym ekspertem komisji sejmowych i senackich – przedstawił wybraną przez Zarząd kancelarię wicemarszałek Porycki.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Magdalena Podhajecka

Po co nam kultura? [KOMENTARZ]

Latem kwitną nie tylko ogródki, ale i kultura. Kibicujemy naszym na igrzyskach olimpijskich, świętujemy dożynki czy delektujemy się muzyką pod gołym niebem. Ale po co

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content