Trochę nas w Lubuskiem ubyło

Fot. Marcin Oliva Soto
Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – w województwie lubuskim 31 marca 2021 r. mieszkało 991,2 tys. osób. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku – liczba ludności zmniejszyła się o ok. 32 tys., czyli o 3,1%.

Tendencja spadkowa dotyczy całego kraju. W 2021 roku populacja Polski liczyła 38 036,1 tys. osób, a to o 1,2% mniej, w porównaniu z wynikami spisu sprzed dziesięciu lat.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Zielonej Górze gęstość zaludnienia w naszym regionie, a więc liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni województwa, wyniosła 71 osób (w 2011 r. – 73).

W związkach małżeńskich pozostaje nieco ponad połowa dorosłej populacji Lubuszan, czyli 51%, dla porównania w 2011 r. było to blisko 54%. Osoby rozwiedzione stanowią 9% (w 2011 r. – 6%), a osoby owdowiałe ponad 8% (w 2011 r. ponad 9%). Grupa kawalerów i panien, której udział w stosunku do 2011 r. nie uległ zmianie, stanowi ponad 30% badanej populacji.  

GUS jest w trakcie opracowywania zebranych danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku.

Wzrosła za to ilość mieszkań. W 2021 roku było 393,5 tys. mieszkań, które zlokalizowane były w około 147 tys. budynków. W porównaniu z wynikami z 2011 liczba ta wzrosła o 12,1%, a liczba budynków zwiększyła się o 15,9%. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wzrosła, w porównaniu z 2011 r., o 2,1 m2 do 72,7 m2 w 2021 r.

Źródło danych: GUS

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Czy Łagów doczeka się sali kinowej?

– Ta gmina zasługuje na taką inwestycję – mówi wicemarszałek Grzegorz Potęga zapraszając na 53. Lubuskie Lato Filmowe. – To paradoks, że tak wyjątkowe miejsce,

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content