Szkoła i przedszkole w Lipinkach Łużyckich przyjazne środowisku. Dzięki unijnemu wsparciu

fot. Zdzisław Haczek
– Placówki edukacyjne to ważne miejsce dla gminy. Cieszę się, że udało się państwu je unowocześnić – mówił członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, chwaląc determinację społeczności Lipinek Łużyckich w zmienianiu miejscowości na lepsze.

W czwartek, 5 maja 2022 r., na dziedzińcu szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich, członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński i wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz podpisali aneks do umowy RPO-L2020 na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji placówki.

– To bardzo wartościowy projekt. Jeden z wielu, jakie w ostatnim czasie zrealizowaliśmy w województwie lubuskim z funduszy unijnych – mówił Marcin Jabłoński. – Dzięki temu, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej zrealizowaliśmy dzięsiątki projektów, związanych z termomodernizacją, która z kolei wynika z konieczności dbania o środowisko naturalne.

Fot. Zdzisław Haczek

Determinacja śp. wójta Michała Morżaka

Marcin Jabłoński, przypominając starania gminy o unijne dofinansowanie swojego przedsięwzięcia, przywołał postać zmarłego 18 maja 2021 roku długoletniego wójta Lipinek Łużyckich Michała Morżaka. – Widziałem, że to człowiek, któremu strasznie na tym projekcie zależy – wspominał Marcin Jabłoński. – Długo mi opowiadał o potrzebach związanych z tą szkołą, bo to główna placówka edukacyjna na terenie gminy. A w takich małych miejscowościach takie placówki są centrum oddziałującym na całe otoczenie. Tu się koncentruje ogromna część życia mieszkańców niewielkiej gminy.

Kiedyś kaflowe piece, dziś gruntowa pompa ciepła

Wójt gminy Małgorzata Brzyśkiewicz przypomniała, jak wyglądała szkoła wcześniej: dwa stare budynki z kaflowymi piecami, bez centralnego ogrzewania, później powstał tzw. łącznik, następnie długo wyczekiwana hala sportowa, kompleks boisk orlik…

A odnosząc się do planowanej wtedy termomodernizacji placówki, wójt powiedziała, że gmina by tego projektu nie udźwignęła finansowo. – I priorytetem śp. wójta Michała Morżaka było pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

Kiedy Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. I dostała zielone światło na inwestycję. Później urząd nawet zwiększył kwotę unijnego wsparcia.

– Umowa została podpisana dzięki wielkiej determinacji  śp. wójta Michała Morżaka – podkreśliła Małgorzata Brzyśkiewicz. – Miło mi, że także moje starania jako wójta, by warunki nauki dla naszych najmłodszych mieszkańców były jak najlepsze, stają się faktem. I jestem pewna, że św. pamięci wójt Michał Morżak cieszy się dziś z nami, bo oświata leżała Mu szczególnie na sercu. A ja to dzieło zamierzam kontynuować – dodała obecna wójt gminy Lipinki Łużyckie i podziękowała za wsparcie członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego Marcinowi Jabłońskiego i dyrektorowi Departamentu Programów Regionalnych UMWL Markowi Kamińskiemu.

Fot. Zdzisław Haczek

Oszczędności będą duże

– Bardzo się cieszę, że udało się państwu to ważne miejsce przeobrazić, unowoczesnić, przeprowadzić termomodermizację, zmienić potrzebne instalacje i spełnić wszystkie wymogi środowiskowe – mówił Marcin Jabłoński. – A wierzę, że te oszczędności będą duże dzięki temu, że koszty funkcjonowania tych obiektów będą znacznie mniejsze. I uda się państwu te oszczędności wykorzystać na podniesienie jakości nauczania dzieci.

– Dziś radość niezmierna! Modernizacja dobiega końca – cieszyła się Małgorzata Brzyśkiewicz i wymieniała, co znalazło się w projekcie rozszerzonym o modernizację budynku przedszkola: montaż pomp ciepła, instalacja paneli fotowoltaicznych, wymiana wenętrznego oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana drzwi wejściowych głównego budynku przedszkola. – To inwestycja nastawiona na odnawialne źródła energii, przyjazna środowisku, obniżająca emisję zanieczyszczeń do środowiska – dodała pani wójt.

Po podpisaniu aneksu do umowy, przedstawiciele Samorządu Województwa Lubuskiego i władz gminy zwiedzili szkołę i przedszkole. Udali się też na cmentarz, gdzie minutą ciszy uczcili pamięć śp. Michała Morżaka, a członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński złożył na grobie wójta kwiaty.

O projekcie realizowanym w Lipinkach Łużyckich

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich

Beneficjent: Gmina Lipinki Łużyckie

Wartość dofinasowania: 3 982 467,09 zł (wydatki ogółem 4 841 667,73 zł, kwalifikowane 4 685 255,40 zł)

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich.

Projekt obejmuje:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • ocieplenie stropodachu;
  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
  • modernizację instalacji c.w.u.;
  • modern. inst. c.o.;
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • przebudowa kotłowni na opalaną biomasą z układem gruntowej pompy ciepła.
  • Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczenia kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni i instalacja el.; montaż inst. fotowoltaicznej; system zarządzania energią.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gm. Lipinki Łużyckie poprzez optymalizację gosp. energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich.

Cele szczegółowe: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich; Redukcja emisji CO2; Zwiększenie wykorzystania OZE.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

Magdalena Podhajecka

Po co nam kultura? [KOMENTARZ]

Latem kwitną nie tylko ogródki, ale i kultura. Kibicujemy naszym na igrzyskach olimpijskich, świętujemy dożynki czy delektujemy się muzyką pod gołym niebem. Ale po co

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content