Dotacja na kierunki z przyszłością

Podpisanie umowy z gorzowskim Wydziałem AWF.
750 tysięcy złotych trafiło do gorzowskich uczelni wyższych z budżetu samorządu województwa lubuskiego. Dotacja zostanie przekazana na wsparcie kierunków obleganych przez studentów. Umowy z władzami AJP i AWF przypieczętował wicemarszałek Łukasz Porycki. – Trwa bój o studenta a przyczyną nie jest tylko demografia, coraz bardziej jest popularne szkolnictwo zawodowe – mówi wicemarszałek.

W Akademii im. Jakuba z Paradyża chodzi o Wydziały: Humanistyczny, Techniczny, Ekonomiczny, Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Gorzowski Wydział AWF utrzyma dzięki tej dotacji kierunki dietetyka i fizjoterapia.

Utrzymać i rozwijać kierunki

– Staramy się równomiernie wspierać lubuskie uczelnie wyższe. Dotacje płyną nie tylko do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sukcesywnie pomagamy w otwieraniu i utrzymywaniu obleganych kierunków w Gorzowie na Akademii oraz gorzowskim wydziale AWF po to, by zatrzymać młodych lubuszan w województwie lubuskim. Coraz bardziej popularne jest szkolnictwo zawodowe a z tym niejako konkurować muszą uczelnie, które powinny proponować przyszłościowe kierunki. Takie właśnie wspieramy. Doposażamy bazę, rozwijamy kadrę naukową – mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.


Akademia otrzymała dotację w kwocie 400.000 zł na wsparcie rozwoju infrastruktury naukowo – dydaktycznej poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych przeznaczonych na Wydziały: Humanistyczny, Techniczny, Ekonomiczny, Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.

-To ważne wsparcie, bo pozwala na rozwój naszej bazy i rozwój kadry. Dzięki temu doposażymy laboratoria, a nasi pracownicy będą mogli uczestniczyć w konferencjach naukowych. Kierunki takie jak kryminalistyka, czy bezpieczeństwo narodowe to przyszłość. Zwłaszcza, niestety, w dobie problemów światowych. Nasi absolwenci z powodzeniem znajdują pracę w lubuskich służbach mundurowych – mówi prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Prorektor ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Podpisanie umowy z władzami AJP im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Lubuskiego Uczelnia przygotowała podstawową bazę (pracownie, laboratoria, sale ćwiczeń) dla kierunku Pielęgniarstwo, który spotkał się zarówno w ubiegłym roku (45 przyjętych na studia), jak i podczas tegorocznej rekrutacji (wyczerpany limit przyjęć – 45 osób już w lipcu) wysokim zainteresowaniem kandydatów. To wsparcie przełożyło się na realizację procesu kształcenia na tym kierunku.
Obecnie Akademia im. Jakuba z Paradyża w swojej ofercie edukacyjnej proponuje studia na 17 kierunkach pierwszego stopnia, to jest 5 inżynierskich na Wydziale Technicznym oraz 12 licencjackich na pozostałych czterech wydziałach – Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: 3, Wydziale Ekonomicznym: 3, Wydziale Humanistycznym: 4, Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu: 2.
Łącznie Akademia prowadzi studia na 10 kierunkach drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na WH.

Jest potrzeba, jest odpowiedź

Akademia otrzyma dotację w kwocie 350.000 zł z czego 250.000 zł na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia oraz 100.000 zł na dofinansowanie kosztów utworzenia Pracowni Gastronomicznej w gorzowskiej jednostce Uczelni, która znacznie poprawi warunki nauczania w zakresie prowadzenia zajęć gastronomicznych realizowanych na kierunku Dietetyka poprzez adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia do pracowni. Pracownia ma być przeznaczona do realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku Dietetyka m.in. z przedmiotów „Przetwórstwo żywności” i „Technologia żywności”. – To trudne czasy dla uczelni wyższych. Musimy bić się o każdego studenta. Nie ukrywam, że dotacja pozwoli na utrzymanie drogich kierunków studiów. Jeśli chodzi o fizjoterapię to nie mamy w Gorzowie konkurencji. Tymczasem w AWF w Poznaniu jest Uniwersytet, który prowadzi ten sam kierunek i tam z naborem jest problem, a także z utrzymaniem kadry. Z uwagi na coraz więcej problemów zdrowotnych wynikających z trybu pracy i odżywiania, fizjoterapia i dietetyka to strzał w dziesiątkę. Cieszymy się, że nasza uczelnia ma dobry kontakt z lubuskimi szpitalami co ułatwia praktyki. Jeśli chodzi o pracownię gastronomiczną, w końcu będziemy mieli swoją, na miejscu. Do tej pory studenci korzystali z uprzejmości gorzowskiego gastronomika – mówi prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Samo uruchomienie kierunku dietetyka w Gorzowie Wlkp. było możliwe dzięki wsparciu Samorządu Województwa Lubuskiego. Stworzenie pracowni gastronomicznej jest również odpowiedzią na potrzeby pracodawców z terenu województwa lubuskiego, z którymi Uczelnia współpracuje w ramach praktyk czy w ramach tzw. interesariatu. Pracownia gastronomiczna posłuży również poprawie warunków i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez organizację warsztatów dietetycznych, prelekcji na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, gotowania oraz edukację żywieniową.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Więcej artykułów

konferencja współpracy teatrów

Teatr i teatr, Zielona Góra i Cottbus

W czwartek, 17 lipca 2024, dyrektor Robert Czechowski oraz dyrektor i reżyser Reinhart Drogla uścisnęli dłonie, oficjalnie przypieczętowując porozumienie o artystycznej współpracy. Lubuski Teatr w

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Skip to content